Dr. Şükriye Bilir, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden almıştır. Ardından, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Osaka Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Yasushi Hiraoka ve Prof. Tokuko Haraguchi danışmanlıklarında aldığı doktora tezi, nuclear por komplekslerinin hücre bölünmesi sonrasındaki tekrar oluşumu üzerinedir. Doktora eğitimi sürecinde komplike ve spesifik mikroskop yöntemlerine derin ilgi geliştiren Dr. Bilir, doktora sonrası araştırmalarında da mikroskopik yöntemlerle protein etkileşim ve yolaklarını araştırmaktadır. Temel olarak otofajik mekanizmaların hücre içi yolaklarını ve bu yolakların kanser ve nörodejenaratif hastalıklardaki rolü üzerine çalışmaktadır.

Öne Çıkan Yayınları

  • Suzuki Y, Bilir Ş, Hatano Y, Fukuda T, Mashiko D, Kobayashi S, Hiraoka Y, Haraguchi T, Yamagata K. Nuclear formation induced by DNA-conjugated beads in living fertilised mouse egg. Sci Rep. 2019 Jun 11;9(1):8461. doi: 10.1038/s41598-019-44941-6
  • Bilir Ş, Kojidani T, Mori C, Osakada H, Kobayashi S, Koujin T, Hiraoka Y, Haraguchi T., Roles of Nup133, Nup153 and membrane fenestrations in assembly of the nuclear pore complex at the end of mitosis. Genes to Cells. 2019 May;24(5):338-353. doi: 10.1111/gtc.12677