Dr. Buse Cevatemre lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenim sürecinde, TÜBİTAK 1001 ve Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “anti-kanser ilaç geliştirme ve hücre ölüm mekanizmalarının araştırılması” kapsamında 13 projede yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Buse Cevatemre’nin doktora çalışması, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 1002 programı ve Uludağ Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiş olup, kanser hücrelerinde pirüvat dehidrojenaz enzim kompleksinin epitelyal mezenkimal dönüşüm ile moleküler ilişkisi üzerinedir. 2018 yılında, Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) ve Temel Onkoloji Derneği tarafından “MOKAD Genç Temel Kanser Araştırmacısı” ödülüne layık görülmüştür. Dr. Cevatemre’nin doktora sonrası araştırma konusu, kanser hücrelerinde metabolizma (Warburg etkisi), epitelyal mezenkimal dönüşüm ve tümör mikroçevresi-ilişkili direnç mekanizmalarının araştırılmasıdır.

Öne Çıkan Yayınları

Icsel C, Yilmaz VT, Aygun M, Cevatemre B, Alper P, Ulukaya E. Palladium(ii) and platinum(ii) saccharinate complexes with bis(diphenylphosphino)methane/ethane: synthesis, S-phase arrest and ROS-mediated apoptosis in human colon cancer cells. Dalton Trans. 2018.

Cevatemre B, Erkısa M, Aztopal N, Karakas D, Alper P, Tsimplouli C, Sereti E, Dimas K, Armutak EII, Gurevin EG, Uvez A, Mori M, Berardozzi S, Ingallina C, D’Acquarica I, Botta B, Ozpolat B, Ulukaya E. A promising natural product, pristimerin, results in cytotoxicity against breast cancer stem cells in vitro and xenografts in vivo through apoptosis and an incomplete autopaghy in breast cancer. Pharmacological Research. S1043-6618(17)30993-3. 2017.

Acilan C, Cevatemre B, Adiguzel Z, Karakas D, Ulukaya E, Ribeiro N, Correia I, Pessoa JC. Synthesis, biological characterization and evaluation of molecular mechanisms of novel copper complexes as anticancer agents. BBA General Subjects. 1861(2):218-234. 2017.

Cevatemre B, Botta B, Mori M, Berardozzi S, Ingallina C, Ulukaya E. The plant-derived triterpenoid tingenin B is a potent anticancer agent due to its cytotoxic activity on cancer stem cells of breast cancer in vitro. Chemico-Biological Interactions. 260:248-255. 2016.

Karakas D*, Cevatemre B*, Aztopal N, Ari F, Yilmaz VT, Ulukaya E. Addition of niclosamide to palladium(II) saccharinate complex of terpyridine results in enhanced cytotoxic activity inducing apoptosis on cancer stem cells of breast cancer. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 23(17):5580-5586. 2015. Equal contribution*

Cevatemre B, Ulukaya E, Sarimahmut M, Oral A.Y, Frame F. The M30 Assay does not detect apoptosis in epithelial-derived cancer cells expressing low levels of cytokeratin 18. Tumor Biology. 36(9):6857-6865. 2015.

Ulukaya E, Frame F, Cevatemre B, Pellacani D, Walker H, Mann V, Simms M, Stower M, Yilmaz V, Maitland N. Differential Cytotoxic Activity of a Novel Palladium-Based Compound on Prostate Cell Lines, Primary Prostate Epithelial Cells and Prostate Stem Cells. PLoS One. 10;8(5):e64278. 2013.