Lisans eğitimini Çukurova İstatistik bölümünde tamamlayan Dr. R. Onur Öztornacı, yüksek lisansını Mersin Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında, “Sınıflama Ağaçlarının Genetik İlişki Çalışmalarındaki Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” tezi ile tamamladı. Doktora çalışmalarına başlamadan önce Liverpool Üniversitesi Biyoistatistik ve Biyoinformatik bölümünde Genetik İlişki Çalışmaları (GWAS) üzerine eğitim alarak, Mersin Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında doktora programına başladı. Doktorasını yaparken, Uppsala Üniversitesi ve Leeds Üniversitesinde eğitim ve araştırmalara katıldı. Aynı zamanda da YÖK 100/2000 projesi kapsamında Biyoinformatik ve Biyoistatistik alanında “Genetik İlişki Çalışmalarında Poligenik Risk Skorunun Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme ile Tahmin Edilmesi” başlıklı tezini yazdı. Çalışma alanları; Genetik Epidemiyoloji, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve Biyoistatistik/Biyoinformatik.