Dr. Aslıhan Arğun lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamlamış, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Programı’ndan almıştır. Doktora çalışmasını “Farklı kimyasal ve mekanik özellikte bölgeler içeren biyouyumlu hidrojel tasarımları” üzerine yapmıştır. Fransa’daki Nantes ve Le Mans Üniversiteleri’nde, “Rejeneratif tıp için foto-çapraz bağlanabilen mikroporlu hibrit kovalent/dinamik hidrojeller” ve “Foto-çapraz-bağlanabilir iki fazlı hidrojellerde hücrelerin ortak kültürü ile teşvik edilen neovaskülarizasyon ve anjiyogenez” isimli projelerde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz danışmanlığında, akıllı, yumuşak, polimerik biyomalzeme tasarımı, mekanik özelliklerinin geliştirilmesi ve bunların translasyonel tıpta kullanımı üzerine doktora sonrası araştırmalarını sürdürmektedir.