Dr. Cansın Saçkesen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatrik Alerji profesörüdür. Araştırma ve ilgi alanları; PBMC kültürü, sitokin analizi, dendritik hücreler, T hücreleri, B hücre uyarımı ve etkileşimi, immünoglobülin sentezi ve ölçümü, DNA izolasyonu, PCR, protein elektroforezi ve peptidlere bağlanan lgE.  Astımlı, alerjik rinitli ve besin alerjisi olan çocuklarda CD14, TLR4 ve TSLP polimorfizmleri üzerine çalışmalar yapmış, besin alerjisi olan çocuklarda indolamin 2,3 dioksigenaz ve triptofan yolağının tolerans gelişimiyle ilişkisini incelemiştir. Günümüzde klinik ve laboratuvar araştırma projelerinde IgE aracılı ve IgE aracılı olmayan besin alerjisi, astım ve zehir alerjisinin immünolojik mekanizmalarına ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir. 

Öne Çıkan Yayınları

Buyuktiryaki B, Sahiner UM, Girgin G, Birben E, Soyer OU, Cavkaytar O, Cetin C, Arik Yilmaz E, Yavuz ST, Kalayci O, Baydar T, Sackesen C. Low indoleamine 2,3-dioxygenase activity in persistent food allergy in children. Allergy. 2016; 71(2):258-66.

Buyuktiryaki B, Cavkaytar O, Sahiner UM, Yilmaz EA, Yavuz ST, Soyer O, Sekerel BE, Tuncer A, Sackesen C. Cor a 14, Hazelnut-Specific IgE, and SPT as a Reliable Tool in Hazelnut Allergy Diagnosis in Eastern Mediterranean Children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016; 4(2):265-72.e3.

Arik Yilmaz E, Soyer O, Cavkaytar O, Karaatmaca B, Buyuktiryaki B, Sahiner UM, Sekerel BE, Sackesen C. Characteristics of children with food protein-induced enterocolitis and allergic proctocolitis. Allergy Asthma Proc. 2017; 38(1):54-62.

Keskin O, Arik Yilmaz E, Motzkus C, Sackesen C, Lilly CM, Kalayci O. The effect of montelukast on early life wheezing: a randomized, double-blinded placebo-controlled study. Pediatr Allergy Immunol. 2017 Oct 19.

Pajno GB, Fernandez-Rivas M, Arasi S, Roberts G, Akdis CA, et al; EAACI Allergen Immunotherapy Guidelines Group. EAACI Guidelines on allergen immunotherapy: IgE-mediated food allergy. Allergy. 2017 Sep 27.