Dr. Safacan Kölemen 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) bünyesinde Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji doktora programını 2014 yılında tamamlamıştır. Doktora araştırmaları kapsamında ağırlıklı olarak fotodinamik terapi ajanlarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Dr. Kölemen daha sonra Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Kimya Bölümü’ne doktora sonrasını araştırmacı olarak katılmıştır. Burada floresan moleküler sensörlerin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yürütmüştür. 2017 yılında Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katılmış ve “Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji” araştırma laboratuvarını kurmuştur. Araştırma konuları arasında tümör seçiciliği olan kanser ilaç adaylarının ve biyo-görüntüleme çalışmaları için floresans ve kemilüminesans ajanlarının geliştirilmesi yer almaktadır. Çalışmaları TÜBİTAK, özel sektör ve Bilim Akademisi tarafından fonlanmaktadır. Dr. Kölemen, Frontiers in Chemistry dergisinin editörleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ACS Bio&Med Chem Au dergisi editör danışma kurulunda bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için https://kolemenlab.ku.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.