Dr. Ece Öztürk lisans derecesini 2009 yılında Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans (2011) ve doktora (2017) eğitimlerini ETH Zürih’te biyomedikal mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansı sırasında diyabetik ülserlerin tedavisi için kullanılmak üzere, terapötik DNA transferi sağlayan nanopartiküller üzerine çalışmalar yapmıştır. Doktora çalışması kapsamında doku mühendisliği, hücre implantasyonu ve kıkırdak doku yenilenmesi sağlayan biyomimetik malzemeler üzerine tezini tamamlamıştır.  2017-2020 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak Columbia Üniversitesi’nde biyomimetik tümör modelleri, akciğer ve kalp doku mühendisliği üzerine çalışmalar yapmıştır. 2020 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Güncel araştırma alanları arasında tümör doku mühendisliği, akciğer doku mühendisliği, dokular arası iletişim ve metastaz yer almaktadır.

Öne çıkan yayınlar:

Öztürk E, Arlov Ø, Aksel S, Li L, Ornitz DM, Skjak-Brak G, and Zenobi-Wong M. Sulfated hydrogel matrices direct mitogenicity and maintenance of chondrocyte phenotype through activation of FGF signaling. Advanced Functional Materials. 2016; 26: 3649-3662.

Öztürk E, Despot-Slade E, Pichler M, Rottmar M, and Zenobi-Wong M. RhoA activation and nuclearization negatively regulates chondrogenic phenotype with context-dependent crosstalk with Wnt signaling. Experimental Cell Research. 2017; 360: 113-124.

Öztürk E, Hobiger S, Despot-Slade E, and Zenobi-Wong M. Hypoxic regulation of RhoA and Wnt signaling controls re-differentiation of chondrocytes. Scientific Reports. 2017; 7:9032.