Ezgi Tuna Erdoğan, 2006 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini bitirdikten sonra aynı fakültede Fizyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini intraoperatif nöromonitorizasyon üzerine yapmış olduğu tez ile tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası mecburi hizmetini Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmış ve bu süreç içinde bir ay Verona Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde intraoperatif nörofizyoloji biriminde gözlemci olarak bulunmuştur. Uzmanlık eğitimi ve mecburi hizmet boyunca İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Sacit Karamürsel ve Adnan Kurt ile birlikte Madde Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı’nda (makelab) çalışmalarını sürdürmüştür. Elektrofizyolojik kayıt alma, uyarılmış potansiyeller, intraoperatif nöromonitorizasyon (IONM), transkraniyal doğru akım uyarımı (tDCS) ve nörofeedback konularında çalışmıştır. Mecburi hizmetin ardından Bilim Üniversitesi’nde akademik kadroda yer almış ve aynı zamanda Spina Bifida Merkezi’nde çalışmıştır. 2016-2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak bulunmuş ve İstinye Üniversitesi bünyesinde açılan Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (Isucan) çalışmalarını sürdürmüştür. 2020 itibari ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD’nda öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir. Temel ilgi alanları girişimsel olmayan nöromodulasyon, elektrofizyolojik kayıt ve uyarım teknikleri, bu yöntemlerin ameliyatlarda kullanımı, nörolojik hastalıklarda tedavi ve sağlıklılarda performans araştırmalarında kullanımıdır.