Dr. Gülnihal Özcan, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Tıpta Uzmanlık Eğitimini 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve G-protein kenetli reseptörlerle sinyal iletim mekanizmaları konusunda çalışmalar yapmıştır. Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda görevlendirilmiştir ve Türkiye Farmakovijilans Merkezi’nde farmakovijilans alanında çalışmalar yapmıştır. Aynı dönemde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü özel öğrenci programı ve Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı’na katılarak biyoinformatik ve sistem biyolojisi konularında deneyim kazanmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel Tedaviler Bölümü’nde yapmıştır. 2016 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mide kanseri ve over kanseri kemoterapi direnç mekanizmaları konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kanserde kemoterapi direnci ve sistem farmakolojisi başlıca araştırma ilgi alanlarıdır.

 Öne Çıkan Yayınları

Ozcan G, Aykac E, Kasap Y, Nemutlu NT, Sen E, Aydinkarahaliloglu ND. Adverse Drug Reaction Reporting Pattern in Turkey: Analysis of the National Database in the Context of the First Pharmacovigilance Legislation. Drugs – Real World Outcomes 2016;3(1):33-43.

Ozcan G, Ozpolat B, Coleman RL, Sood AK, Lopez-Berestein G. Preclinical and clinical development of siRNA-based therapeutics. Adv Drug Deliv Rev. 2015 Jun 29;87:108-19.

Kaya AI, Onaran HO, Özcan G, Ambrosio C, Costa T, Balli S, Ugur Ö. Cell contact-dependent functional selectivity of β2-adrenergic receptor ligands in stimulating cAMP accumulation and extracellular signal-regulated kinase phosphorylation. J Biol Chem. 2012 Feb 24;287(9):6362- 74.