Moleküler Tıp Laboratuvarı, insan fizyolojisi ve hastalıklarının moleküler ve hücresel düzeyde anlaşılması amacıyla pek çok interdisipliner araştırmanın yürütüldüğü ve tüm modern tekniklerin kullanılmasına imkan sağlayan geniş alt yapıya sahip bir laboratuvardır.   Kliniğe translasyon imkanı sağlayacak araştırmalara ev sahipliği yapan Moleküler Tıp Laboratuvarı bünyesinde kanser biyolojisi, kök hücre biyolojisi, hücre biyokimyası ve fizyolojisi, immünoloji, histoloji/embriyoloji, nörobiyoloji ve farmakoloji alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Ortak kullanıma açık alt yapısı sayesinde, tüm güncel teknolojileri bir arada bulundurmakta ve çalışmaların efektif ve dinamik bir biçimde yapılması sağlanmaktadır. Laboratuvarın amacı; ulaşılmak istenen teknolojilere hızlı erişerek translasyonel araştırmaların verimini artırmak ve ilerde kliniğe uyarlanabilecek yeni teknoloji ve bilginin birikimine katkı sağlamaktır.

Bünyesinde pek çok araştırma grubunun bulunduğu laboratuvarın başlıca çalışma konuları arasında kanserde ilaç direnci mekanizmaları ve epigenetik bulunmaktadır. Dr. Tuğba Bağcı Önder, Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Dr. Gülnihal Özcan, Dr. Irem Durmaz Şahin, Dr. Nathan Lack ve Dr. Gözde Korkmaz meme, beyin, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserlerinde tedavi cevabını etkileyen faktörler ve moleküler yolaklar üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Buna göre, Dr. Bağcı Önder ve Dr. Açılan Ayhan epigenetik mekanizmaların kemoterapi ile ilişkilendirilmesi, Dr. Özcan çoklu ilaç direnci mekanizmaları, Dr. Korkmaz meme kanserinde transkripsiyonel aktivitenin kontrol mekanizmaları, Dr. Durmaz Şahin kanser progresyonunda rol oynayan sinyal yolakları konularında pek çok proje yürütmektedir. Bunun yanında, CRISPR/Cas genom editleme sistemi ile yapılan araştırmalar birçok araştırmacı tarafından uygulanmaktadır. Aralarında fonksiyonel genetik taramaların yoğunlukla bulunduğu bu araştırmalar, kimyasal ilaç kütüphaneleri ile hücre fonksiyonlarının incelenmesini tamamlayıcı niteliktedir.

Moleküler Tıp laboratuvarında ayrıca, kök hücre biyolojisi çalışılmakta ve uyarılmış pluripotent kök hücre teknolojisi kullanılmaktadır. Dr. Tamer Önder’in liderliğindeki bu çalışmalarda, hem yeniden programlamanın moleküler mekanizmaları araştırılmakta, hem de genetik hastalıkların hücresel modellenmesi sağlanmaktadır. Yeniden programlamanın ve hücresel farklılaşmanın ardında yatan epigenetik mekanizmaların deşifre edildiği pek çok proje yürütülmektedir.

Son olarak, 2019’da ortaya çıkan pandemi sonrasında, araştırma grupları COVID-19 ile ilgili projeler yürütmeye başlamış, moleküler mühendislik yaklaşımı ile yeni Sars-CoV2 nötralizan rekombinant proteinler geliştirmiş ve gelecekte tedavi yaklaşımları olabilecek teknolojiler geliştirmiştir. Dr. Bağcı Önder liderliğindeki bu çalışmalar, KUTTAM bünyesinde pek çok araştırmacı ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Kullanımınıza sunduğumuz moleküler tıp araştırma teknolojilerini aşağıda bulacaksınız. Arzumuz; araştırmanızda ulaşmak istediğiniz tüm hücresel araştırma teknolojisine tek bir laboratuvarda ulaşabilmenize imkan tanımaktır. Moleküler Tıp Laboratuvarında; doku ve kültür hücre hatları ve primer hücrelerde protein, gen ve immün işaretlemelere olanak sağlayan altyapı mevcuttur. KUTTAM Topkapı yerleşkesinde 3 adet özel havalandırma sistemi ve izolasyonu olan, toplam 6 adet laminar akım sistemi ve çok sayıda inkübatörün yer aldığı, primer hücre kültürü ve hücre hatlarının çalışabileceği ayrı mekanları içerir.

Protein ifadelerinin çalışılması için gerekli olan Western blot yürütme cihazları (BIORAD, Mini Protean Tetra Cell, Mini Sub cell GT), bu cihazlar için gerekli güç sağlayıcı cihazlar (Power Pac Basic Supply) ve elde edilen membranların transferi için transfer cihazları (Trans Blot SD Cell Semi-Dry) ve elde edilen verilerin görüntülenmesine olanak sağlayan dijital görüntüleme sistemleri (Typhoon, Biorad GelDoc sistemi) bulunmaktadır.

Ayrıca dokulardan, hücrelerden ve kan örneklerinden hücre ayrıştırılması için FACS hücre ayırma cihazı (Biorad-FASC Aria TM III-4L model) kullanıma sunulan cihazlar arasındadır. Gen ekspresyonu düzeyinde çalışmalar için hem gerçek zamanlı (Light Cycler 480 II Real-time PCR, ROCHE) hem de konvansiyonel PCR yapıma olanak sağlayan PCR cihazları ve görüntüleme sistemlerinin (Biorad GelDoc sistemi) yanı sıra epigenetik çalışmalarda kullanılmak üzere DNA Metilasyon Sekanslaması, QIAGEN bulunmaktadır.

XCELLigence® RTCA DP cihazı; hücre proliferasyonunu, morfolojisinin değişimini ve yüzey bağlanma kalitesini herhangi bir etiketlemeye ihtiyaç duymadan, gerçek zamanlı olarak nicelleştirmek için kullanılan bir teknolojidir. En önemli özelliği noninvazif elektriksel impedans izlemeyi kullanmasıdır. Laboratuvarımızda XCELLigence® SP ve DP teknolojisi araştırmacılarımızın kullanımına sunulmuştur.

Yasemin Gürsoy Özdemir Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (850) 250-8-250
E-posta: ygursoy@ku.edu.tr
Tuğba Bağcı Önder Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (212) 338-1077
E-posta: tuonder@ku.edu.tr

QuantStudio™ 7 Flex Real-timePCR System, 96 well

QuantStudio™ 3D Digital PCR System

BIORAD, Cell Sorter

BIORAD, Mini Protean Tetra Cell

Light Cycler 480 II Real-time PCR

QIAGEN, Pyromark Assay

The xCELLigence RTCA DP

Typhoon gel doc system