Özlem Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan doktorasını aldı. Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da Prof. Paul Johnson, Prof. Pedro Cabrales ile doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında; kan bankacılığı, mikrodolaşım, pıhtılaşma bozuklukları, mikroakışkanlar ve tıbbi uygulamaları, hemoreoloji, hemodinami ve kanla ilgili proteomik bulunmaktadır. Laboratuvarında devam eden projeler şunlardır: 1. Kırmızı kan hücrelerin deformabilitesinin düzenlenmesinde kayma kuvvetlerinin ve etkili faktörlerin rolü. 2. Pıhtılaşma yolunun değerlendirilmesi için taşınabilir tromboelastometri cihazı geliştirilmesi. 3. Eritrositlerdeki adenosin trifosfat salınım dinamiği. 4. Mikrosirkülasyondaki kan akışının düzenlenmesi. 5. Tek kullanımlık kartuşlarla taşınabilir otomatik kan grubu sistemi geliştirilmesi. 6. İmmün trombositopenik purpura (ITP) hastalarında tanısal ve prognostik belirteçlerin saptanması. 7. Transplantasyondan önce aferez uygulanan allojenik kök hücre vericilerinde pıhtılaşma artışının rotasyonel tromboelastografi ile değerlendirilmesi. 8. Ağız mukozasından üretilen heterotopik fibroblastların ve dermal fibroblastların kutanöz yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. 9. Çeşitli hastalıklara sahip hastalarda hiperbarik oksijen tedavisinin kan akışkanlığı üzerine etkileri. Daha fazla bilgi için lütfen araştırma laboratuvarı sayfasını ziyaret edin (http://home.ku.edu.tr/~ozlemyalcin/index.html).

Öne Çıkan Yayınları

(SCI) Renoux C, Joly P, Faes C, Mury P, Eglenen B, Turkay M, Yavas G, Yalcin O, Bertrand Y, Garnier N, Cuzzubbo D, Gauthier A, Romana M, Möeckesch B, Cannas G, Antoine-Jonville S, Pialoux V, Connes P, “Homozygous alpha-thalassemia reduces oxydative and nitrosative stress in children with sickle cell anemia”. Journal of Pediatrics, December 9, 2017 (Epub ahead of print).

(SCI) Goktas S, Yalcin O, Ermek E, Piskin S, Capraz CT, Cakmak YO, Pekkan K, “Haemodynamic Recovery Properties of the Torsioned Testicular Artery Lumen”. Scientific Reports, 2017 Nov 14;7(1):15570.

(SCI) Dufu K, Yalcin O, Ao-ieong E, Hutchaleelala A, Xu Q, Li Z, Vlahakis N, Oksenberg D, Lehrer-Graiwer J, Cabrales P, “GBT1118, a potent allosteric modifier of hemoglobin oxygen affinity increases tolerance to severe hypoxia in mice”.Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017 Aug 1;313(2):H381-H391.

(SCI) Jani VP, Yalcin O, Williams A, Popovsky MA, Cabrales P, “Red blood cell biomechanical storage lesions during cold storage”. Clin Hemorheol Microcirc. 2017;67(1):45-57.

(SCI) Ertan NZ, Bozfakioglu S, Ugurel E, Sinan M, Yalcin O, “Alterations of erythrocyte rheology and cellular susceptibility in severe chronic kidney disease: effects of peritoneal dialysis and oxidative stress”. Plos One,2017 Feb 3;12 (2):e0171371.

(SCI) Ugurel E, Kucuksumer Z, Eglenen B, Yalcin O, “Blood storage alters mechanical stress responses of erythrocytes”. Clinical Hemorheology and Microcirculation 66 (2017) 143–155.