Dr. Yunus Gürpınar, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Veteriner Hekim ünvanı almıştır. Doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda kanser hücre metabolizması alanında tamamlamıştır. Dr. Gürpınar’ın doktora çalışmaları; meme epitel hücreleri ve pankreatik duktal hücrelerdeki kanser kök hücre populasyonunun, PFKFB enzimi kontrolündeki enerji metabolizmasına bağlı değişimi üzerinedir.