Dr. Fulya Dal Yöntem Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. 2011 ve 2017 yıllarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde Biyofizik alanında tamamlamıştır. Çalışma alanı mitokondriyal dinamik süreçlerinin araştırılması üzerinedir.