Prof. Dr. Kemal Baysal, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. Biyokimya Doktorasını 1993’de Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Farklı ABD üniversitelerinde post-doktoral çalışmalar yapmıştır. Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi biyokimya bölümünde görev yapmaktadır. Çalışma alanı vasküler biyoloji, kalp-damar hastalıkları, anjiyogenez ve doku mühendisliğindeki uygulamalarıdır.