Dr. İrem Durmaz Şahin lisans derecesini 2009 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden almıştır. Yüksek lisans (2011) ve doktora (2016) eğitimlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmıştır. Yüksek lisansı ve doktora çalışmaları kapsamında karaciğer kanseri tedavisinde kullanılabilecek, hem hasta ömrünü̈ uzatıcı hem de yaşam standardını yükseltici yeni aday moleküllerin araştırılıp geliştirilmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. Daha sonra doktora sonrası araştırmacı olarak Lund Üniversitesin’de over (yumurtalık) kanserinde homolog rekombinasyon eksikliği ve PARP inhibisyonu ve over kanserinde ilaç direnci üzerine çalışmalar yapmıştır. 2019 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Güncel olarak over kanserinde gelişen ilaç direnç mekanizmalarının aydınlatılması, miRNA’ların ilaç direnci üzerindeki etkileri, klinikte uygulanan yöntemlerin insan dokusu üzerindeki moleküler etkilerinin incelenmesi ve yeni anti-kanser ajanların karakterizasyönü üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Öne çıkan yayınları:

  • Sahin, I.D., Christodoulou, M.S., Guzelcan, E.A. et al. A small library of chalcones induce liver cancer cell death through Akt phosphorylation inhibition. Sci Rep 10, 11814, 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-68775-9
  • Aytac, P.*, Durmaz, I.*, Houston, D.R., Cetin-Atalay, R., Tozkoparan, B. Novel triazolothiadiazines act as potent anticancer agents in liver cancer cells through Akt and ASK-1 proteins. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 24(4):858-872. 2016. DOI: 10.1016/j.bmc.2016.01.013.
  • Durmaz, I., Guven E.B., Ersahin, T., Ozturk M., Calis, I., Cetin-Atalay, R. Liver cancer cells are sensitive to Lanatoside C induced cell death independent of their PTEN status. Phytomedicine 23(1):42-51 2016. DOI: 10.1016/j.phymed.2015.11.012