Tarihçe

T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018)’nda belirtildiği üzere; gelecekte tüm dünyadaki artış beklentisine paralel olarak, Türkiye’de de sağlık harcamalarının artacağı ve sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülmektedir. Ancak uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları; sağlık teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını da beraberinde getirecektir. Türkiye tıbbi cihaz pazarı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki en büyük 20 pazardan biri konumuna gelmiş olup, 1,9 Milyar ABD Doları tutarına ulaşmıştır. Halen tıbbi cihaz üretimi Türkiye’de oldukça sınırlı durumdadır ve pazarda yer alan tıbbi cihazların tutar olarak %85’e yakın kısmı ithal edilmektedir. “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında; yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının daha fazla oranda yerli üretimle karşılanması hedeflenmektedir. Uzun vadede Türkiye’nin küresel bir Ar-Ge ve üretim merkezi olması ve  tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması da önem arz etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı Üniversite Altyapılarını Destekleme Projesi kapsamında desteklenilen Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM); biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri seviyede bilimsel araştırmalar yapmak ve Türkiye’de katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak amacı ile kurulmuştur. Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz, KUTTAM çatısı altında birlikte faaliyet gösterecekler ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenileşimci (inovatif) ürünlerin geliştirilmesine çaba harcamaktadırlar. 2015 yılında faaliyete geçen Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, KUTTAM tarafından geliştirilen biyomedikal cihazların klinik araştırmalarının yapılabilmesi, tıbbi cihaz geliştirmek için gerekli klinik araştırmalarda üretici ile birlikte çalışılması, ürün iyileştirmeye yönelik yenileşim (inovasyon) için yerli üreticiye geri bildirim sağlayan mekanizmaların işletilmesi açısından büyük ve eşsiz bir fırsat sağlamaktadır.

 

2017 yılında desteklenmeye başlayan KUTTAM, 21 Mart 2017 tarihinde kurulum için gerekli olan YÖK iznini almış ve akabinde 24 Nisan 2017 tarih 30047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliği ile faaliyetlerine başlamıştır. Kurucu Yönetim Kurulunda; İhsan Solaroğlu, Hakan Ürey, Fuat Balcı, G. Evren Keleş, Fikri Karaesmen, Levent Demirel, Yasemin Gürsoy Özdemir, Nurhan Özlü, Hale Yapıcı Eser görevlendirilmişlerdir.

 

Altyapının kurulumunun büyük oranda tamamlanması ile birlikte 12 Şubat 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal’ın teşrifleri ile KUTTAM’ın resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Törene ait fotoğraflar için tıklayınız.