Dr. Elif Uğurel lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Bu dönemde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nöroloji ve Hematoloji alanlarında multidisipliner çalışmalarda yer alan Dr. Uğurel’in doktora tezi Nöro-Behçet Hastalarında Complexin1 gen ekspresyonu, Complexin1’i hedefleyen mikroRNA’ların araştırılması ve genotip ilişkisinin belirlenmesi üzerinedir. Doktora sonrası çalışmalarına Moleküler Hematofizyoloji Laboratuvarı’nda başlayan Dr. Uğurel, bu dönemde eritrosit mekanik stres yanıtlarında ve koagülasyon mekanizmalarında rol oynayan hücresel faktörlerin hemoreolojik ve proteomik yaklaşımlarla araştırılması çalışmalarına katılmıştır. Dr. Uğurel, KUTTAM’da doktora sonrası araştırmacı olarak eritrosit membran proteinleri, post-translasyonel modifikasyonlar, hematolojik hastalıklarda eritrosit adezyonu, kan hücrelerinin mekanik özellikleri ve mikrodolaşım fonksiyonlarına olan etkileri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.