Gözde Korkmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Master ve doktora çalışmalarını Sabancı Üniversitesi, Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında Hollanda Kanser enstitüsünde, Reuven Agami’nin laboratuvarında doktora sonrası çalışmalarına başlamıştır. 2020 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kendi laboratuvarına kurarak çalışmalarına başlamış olup, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tarafından desteklenmektedir.

Başlıca araştırma alanı transkripsiyonel kontrol ve epigenetik üzerine olup bu mekanizmaların kanser gelişimi ve ilaç direncindeki rollerine odaklanmaktadır. CRISPR’a dayalı teknikler (genom ölçeğinde CRISPR-Cas9 taramaları gibi) ve yeni nesil sekanslama yöntemleri bir arada kullanılarak kanserdeki yeni terapötik hedeflerin bulunması hedeflenmektedir.

Öne çıkan yayınları:

  1. Korkmaz G*, Lopes R*, Ugalde AP, Nevedomskaya E, Han R, Myacheva K, Zwart W, Elkon R, Agami R. Functional genetic screens for enhancer elements in the human genome using CRISPR-Cas9. Nat Biotechnol. 2016 Feb;34(2):192-8. doi:10.1038/nbt.3450.
  2. Lopes R*, Korkmaz G#*, Agami R#. Applying CRISPR-Cas9 tools to identify and characterize transcriptional enhancers. Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Sep;17(9):597-604. doi: 10.1038/nrm.2016.79.
  3. Korkmaz G, le Sage C, Tekirdag KA, Agami R, Gozuacik D. miR-376b controls. starvation and mTOR inhibition-related autophagy by targeting ATG4C and BECN1. Autophagy. 2012 Feb 1;8(2):165-76. doi: 10.4161/auto.8.2.18351.