Dr. Özgecan Kayalar lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde ve yandal eğitimini aynı üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını  hiperoksik akciğer hasarını C57BL6/j fare modelinde akciğer onarım ve rejenerasyon mekanizmaları araştırılması üzerine yürütmüştür. Dr. Kayalar’ın doktora çalışması Pulmoner nöroendokrin hücrelerden salınan peptidlerin epitel ve fibroblast hücrelerinde fibrotik etkilerinin moleküler ve hücresel mekanizmalarını aydınlatılması üzerinedir. Lisansüstü çalışmalarını Prof. Dr. Füsun Öztay danışmanlığında yürüten Dr. Kayalar, doktora çalışmaları sırasında Almanya-Münih’de yer alan Comprehensive Pneumology Center (CPC)’de Prof. Dr. Melanie Koenigshoff’ün laboratuvarında ziyaretçi araştırmacı olarak görev almıştır ve çok sayıda Tübitak projesinde yer almıştır. 6 adet SCI indeksinde 1 adet SCI expanded ve 2 adet alan indeksli dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra 10’dan fazla ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu bildiri ve 1 adet SCI indeksinde taranan Uluslararası kitap bölüm yazarlığına sahiptir. 80’den fazla atıfa sahiptir. Ek olarak, Dr. Kayalar ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiri ödüllerine sahiptir. Nisan 2018’dan beri Türk Toraks Derneği Deneysel Araştırmalar grubunda yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir. Dr. Kayalar’ın doktora sonrası araştırmalarının amacı, Prof. Dr. Hasan Bayram’ın laboratuvar grubunda kronik akciğer hastalıklarının (IPF ve COPD gibi) patogenezi altında yatan hücresel, moleküler ve genetik mekanizmaların aydınlatılarak bu hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik kullanılabilecek hedef molekülleri ve mekanizmalarını keşfetmektir.

Öne Çıkan Yayınları

Oztay, F, Tunali, S, Kayalar, O, Yanardag, R. The protective effect of vitamin U on valproic acid‐induced lung toxicity in rats via amelioration of oxidative stress. J Biochem Mol Toxicol. 2020;e22602. https://doi.org/10.1002/jbt.22602.

Kayalar, O., Oztay, F. & Ongen, H.G. Gastrin-releasing peptide induces fibrotic response in MRC5s and proliferation in A549s. Cell Commun Signal 18, 96 (2020). https://doi.org/10.1186/s12964-020-00585-y.

F Oztay, O Kayalar, M Yildirim (2019) Pulmonary Oxidative Stress and Antioxidant Defence System in the Lung Ageing and Fibrotic and Diabetic Lungs. Oxidative Stress in Lung Diseases 1, 325-353.

N Besiktepe, O Kayalar, E Ersen, F Oztay (2017) The copper dependent-lysyl oxidases contribute to the pathogenesis of pulmonary emphysema in chronic obstructive pulmonary disease patients. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 44, 247-255.

E Gogus, O Kayalar, HG Ongen, F Oztay (2017) Alterations at the Synthesis and Degradation of E-cadherin in the Human Lungs with Emphysema. European Journal of Biology 76 (2), 61-68.

F Oztay, O Sacan, O Kayalar, S Bolkent, Y Ipci, L Kabasakal, G Sener et al. (2015) Chard (Beta vulgaris var. cicla) extract improved hyperglycemia-induced oxidative stress and surfactant-associated protein alterations in rat lungs. Pharmaceutical Biology 53 (11), 1639-1646.

O Yilmaz, F Oztay, O Kayalar (2015) Dasatinib attenuated bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice. Growth Factors 33 (5-6), 366-375.

O Kayalar, F Oztay (2014) Retinoic acid induced repair in the lung of adult hyperoxic mice, reducing transforming growth factor-β1 (TGF-β1) mediated abnormal alterations. Acta Histochemica 116 (5), 810-819.