Proje Yürütücüsü

Fon Sağlayan Kuruluş

Proje Adı

Proje Başlangıç Tarihi

Proje Fiili Bitiş Tarihi

Ece Öztürk TÜBİTAK Kanserde Kisisellestirilmis Tıp İçin Çoklu-Omik Entegre Avatar Oluşturulması 1.05.2023 30.04.2026
Elif Nur Fırat Karalar TÜBİTAK Nadir Hastalıkların Tanı ve Teshisini Hızlandırmak Için Yeni Analitik Araçlarınve Yolların Gelistirilmesi 31.08.2023 1.09.2026
Emre Arpalı TÜBİTAK Hipoimmünojenik Organ, Doku ve Hücre Naklinde İlk Aşama: Hla- Ekspresyonu Susturulmuş Pluripotent Kök Hücrelerden Pankreas Beta Hücre Üretimi 31.05.2023 1.12.2025
Gülin Özcan Kuyucu TÜBİTAK Vajinal Mikrobiyota Disbiyozunun Intestinal ve Genital Inflamasyonun Aktivasyonu ve Gebelik Süreci ile Iliskisinin in vivo Fare Modelinde Incelenmesi 2.04.2023 1.04.2024
Gülin Özcan Kuyucu TÜBİTAK Nükleer P-Glikoproteinlerle Kanser Kemoterapi Direncinde Bilinmeyen Mekanizmalar 2.04.2023 1.04.2026
İbrahim Kulaç TÜBİTAK Glioblastom Hücrelerinde In Vitro Olarak Belirlenen Direnç Imza Genlerinin Hastalardan Alınan Primer Ve Nüks Tümör Dokularında Incelenmesi Ve Temozolomid Direnci Ile Iliskili Genlerin Tanımlanması 16.07.2023 12.07.2024
İbrahim Kulaç TÜBİTAK Hücre Ömrünü Düzenleyen Gen Ağının Sistemler Biyolojisi Yöntemleri ve Mikro- Akışkan Teknolojiler Yardımıyla Deneysel ve Nicel Olarak Belirlenmesi 1.10.2023 1.10.2024
Önder Metin TÜBİTAK Foto-Yardımcılı Lityum-Oksijen Pil Için Kovalent Organik Çerçevelere Dayalı Asil Metal Tek Atomik Bölgeli Fotokatalitik Malzemelerin Imalatı 2.04.2023 1.04.2026
Sacit Karamürsel TÜBİTAK Tümöre Bağlı Epilepsi Hastalarında Nöbet Odağının Yüksek Frekanslı Osilasyonlar Kullanılarak İnteriktal Dönemde Belirlenmesi 31.05.2023 1.06.2026
Savaş Taşoğlu TÜBİTAK Epilepsinin Erken Tanı ve Izlemi için Crispr-Dcas13 Temelli Label- Free Mirna Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi 14.06.2023 15.06.2026
Tevfik Tamer Önder TÜBİTAK Usp22’nin Yeniden Programlama ve Insan Pluripotent Kök Hücrelerindeki Rolü 1.05.2023 30.04.2025
Vedat Şar TÜBİTAK Depresif Bozukluğu Olan Gençlerde Dissosiyatif Belirtili Alt Grubun Klinik Ölçümler ve Beyin Görüntüleme Aracılığıyla Ayırt Edilmesi 16.04.2023 15.10.2025
Özlem Keskin  Özkaya TÜSEB-TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BA Yapısal benzerlik kullanarak ilaçların yeniden konumlandırılması ve yeni hedef proteinlerin bulunması 31.05.2020 1.02.2023
Ceyda Açılan Ayhan TÜSEB-TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BA Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılması ve Taksan Direncinin Geri Çevrilmesi Amacıyla Seçici Hdac6 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi 1.08.2021 2.08.2024
Elif Nur Fırat Karalar ISTKAISTANBUL KALKINMA AJANSI Klinik Tarama ve Tanı Metotlarının Geliştirilmesine Yönelik Süper Çözünürlüklü Görüntüleme Merkezi Kurulması 31.01.2022 31.07.2023
Savaş Taşoğlu TÜSEB-TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BA Lamp yöntemi kullanılarak MDR/RR-TB tanı testi geliştirilmesi ve yeni geliştirdiğimiz PoC-izotermal cihazın validasyonu 24.06.2022 24.12.2022
Cansın Saçkesen TÜSEB-TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BA Süt İmmoneterapisinde Yeni Hipoalerjenik Kazein Ürünü Geliştirilmesi 11.07.2021 12.07.2023
İhsan Solaroğlu TÜSEB-TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BA SERS temelli COVID-19 tanı kiti ve ölçüm donanımı geliştirilmesi ve klinik validasyonu 3.05.2020 21.12.2020
Hakan Ürey EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION Holographic Vision Simulator for Cataract Surgery 31.05.2020 30.11.2021
Levent Beker EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION Transient micromachined pressure-monitoring implants for chronic brain disorders 31.10.2019 1.11.2021
Mehmet Cengiz Onbaşlı EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION Ultralow power and ultra-wideband spintronics near thermodynamic limits 1.02.2021 30.01.2026
MURAT KUSCU EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION engineering ligand-REceptor INteractions FOR Molecular communicATIONs 30.11.2021 30.11.2023
Savaş Taşoğlu EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION Glioma on a chip: Probing Glioma Cell Invasion and Gliomagenesis on a Multiplexed Chip 31.08.2020 1.09.2022
Ece Öztürk EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION Bioengineered Matrices Mimicking the Lung Tumor Microenvironment 2.05.2021 28.04.2023
SEDA KIZILEL TÜBİTAK  Foto-Duyarlı ve Enzimatik Olarak Parçalanabilir
Jellerde Damarlaşmanın İncelenmesi
1.05.2018 30.04.2021
SEDA KIZILEL TÜBİTAK  Limbal Kök Hücre Jenarasyonu İçin Işıkm Ve
Ph Duyarlı Antrasen Bağlı İşlevsel Glikan Aljinat Sentezlenmesi
30.09.2019 30.09.2022
SEDA KIZILEL TÜBİTAK  İnflazom aracılı onoenflamatuvar hastalıkların
takip ve tedavisinde biyogösterge ve ileri teknoloji ürünü ilaçların geliştirilmesi
16.05.2021 15.05.2025
SEDA KIZILEL TÜBİTAK Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (Vegf)
Antagonist Peptitin Istege Göre Intravıtreal Salımı Için Kontrollü Islevsel Foto-Duyarlı Kitozan Mikroparçacıkların Tasarımı
4.05.2022 30.04.2025
GÜLNİHAL ÖZCAN TÜBİTAK Mide Adenokarsinomu Hücre Modellerinde
Nükleer P-Glikoproteinlerin Nükleustan İlaç Atımında ve Antrasiklin Direncindeki Rolünün İncelenmesi
14.05.2018 15.05.2020
CEYDA AÇILAN AYHAN TÜBİTAK Atp7b Geninin Transkripsiyonel Regülasyonunda
Rol Alan Faktörlerin Genomik Lokus Proteomiksi Ile Karakterizasyonu ve Kanserde Cisplatin Direnci Ile Iliskisinin Incelenmesi
31.10.2021 1.11.2024
NATHAN ALLAN LACK TÜBİTAK Prostat Kanserinde Androjen Reseptörünün
Bağlandığı Arttırıcı (Echancer) Bölgelerinin “Nükleotit Kodu”nun Çözülmesi
31.03.2020 31.03.2023
NATHAN ALLAN LACK TÜBİTAK Swi/Snf Kromatin Yeniden-Modelleyici
Kompleksinin Hoxb13 Tarafından Rekrutmanı Ve Prostat Kanseri Epigenetigine Etkisi
14.04.2022 15.04.2025
ELİF NUR FIRAT KARALAR TÜBİTAK Enkd1 Sentrozom Proteininin Çok Sinyali
in vitro Trake Epitel Hücrelerindeki Görevlerinin Belirlenmesi
2.02.2020 1.02.2023
ELİF NUR FIRAT KARALAR TÜBİTAK Primer Silyum Oluşumu ve Görevleri ile
Sentriyolar Satelitler Arsındaki İlişkinin Miniturbo Yöntemi İle Belirlenmesi
30.11.2020 1.12.2021
ELİF NUR FIRAT KARALAR TÜBİTAK PCM1 Glutamat Modifikasyonunun ve Mikrotübül
Etkileşiminin Fonksiyonel ve Biyokimyasal Temellerinin Belirlenmesi
14.03.2021 15.03.2023
ELİF NUR FIRAT KARALAR TÜBİTAK  Primer silyum, silyopatiler ve mikrotübül-ilişkili
proteinler arasındaki moleküler ve fonksiyonel ilişkinin belirlenmesi
2.05.2021 30.04.2024
ATTİLA GÜRSOY TÜBİTAK  Nöronal Fonksiyon üzerindeki kardiyovasküler
stres etkileri : Bilişsel bozukluğa hücre içi yollar (cardiostressci)
2.05.2021 30.04.2024
BURHANETTİN ERDEM ALACA TÜBİTAK Kuplajlanmış Dikey Nanotel Dizilerinin Frekans
Spektrum Ölçümlerinin Kullanılmasıyla Nano Ölçeğinde Mekanik Kuplajın Araştırılması
14.10.2018 15.04.2021
BURHANETTİN ERDEM ALACA TÜBİTAK Mikro ve Nano Tabanlı Sektör Tasarım ve Üretimi
İçin Doktoralı Araştırma Yetiştirilmesi
14.02.2019 15.02.2027
BURHANETTİN ERDEM ALACA TÜBİTAK Yüksek G Ölçümüne Yönelik Nanotel Tabanlı
Yeninesil İvmeölçer Geliştirilmesi
28.02.2021 1.03.2024
BURHANETTİN ERDEM ALACA TÜBİTAK  Nesnelerin interneti teknolojileri için yeni nesil
piezorezistif mikroelektromekanik sistemler (mems) nanoüretim ve nanometroloji
2.05.2021 30.04.2024
HAMZAH SYED TÜBİTAK  Genotip ve tüm ekzom/genom dizileme verilerinden
karmaşık sağkalım çıktılarını kestiren yapay öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması
14.06.2021 15.06.2023
HAKAN ÜREY TÜBİTAK Biyolojik Nanoparçacıkların Optik Yöntemler
Kullanılarak Karakterize Edilmesi
14.02.2019 14.02.2020
HAKAN ÜREY TÜBİTAK  Holografik ekran teknolojisi ve artırılmış gerçeklik
sistemleri geliştirilmesi (HOLOAGES)
30.06.2021 1.07.2024
İSMAİL LAZOĞLU TÜBİTAK Ultra Enerji Verimli Değişken Kapasiteli
Kompresör Geliştirlmesi İçin Araştırmacı Yetiştirilmesi
14.02.2019 13.02.2026
İSMAİL LAZOĞLU TÜBİTAK  Yapay Zeka İle Otomotiv Parça Tasarımı
ve Doğrulaması
15.07.2020 14.07.2027
İSMAİL LAZOĞLU TÜBİTAK Yerli ve Yenilikçi Sol Ventriküler
Kalp Destek Cihazının Geliştirilmesi
15.11.2020 15.11.2023
İSMAİL LAZOĞLU TÜBİTAK Eklemeli İmalata Yönelik Yerli Ve Özgün Tasarım, Malzeme, Üretim ve Tezgah
Teknolojilerinin Geliştirilmesi
30.06.2021 30.06.2025
LEVENT BEKER TÜBİTAK  Integrated electronic skin for prosthetics 1.01.2020 1.07.2022
LEVENT BEKER TÜBİTAK Diyabet Hastalarına Yönelik Girişimsel Olmayan Sürekli Glikoz Ölçümü İçin
Giyilebilir Sistem Geliştirilmesi
15.11.2020 15.05.2023
MEHMET CENGİZ ONBAŞLI TÜBİTAK Voltajla Adreslenebilen Katı Hal Oksit Bellek Malzemelerinin Üretimi, Manyetik
ve Manyetoiletkenlik Özelliklerinin Voltaj, Metal Kontakt Çeşidi ve Manyetik Alana Bağlı Olarak Ölçülmeleri
1.05.2018 30.10.2020
MEHMET CENGİZ ONBAŞLI TÜBİTAK Spin Akımları Kullanarak Elmas-Nv Merkezleri Arasında Kuantum Dolanıklık
Etkileşiminin Gösterilmesi
31.01.2021 1.02.2024
MEHMET KAYA TÜBİTAK Temporal Lob Epilepsi Tedavisi İçin Kan-Beyin Bariyeri Taşıyıcısı Barındıran
Biyolojik İlaç Tasarımı
1.09.2019 29.04.2022
NURHAN ÖZLÜ SICAKKAN TÜBİTAK Kanser Hücre Bölünmesi Sırasında Keratinlerin
Yeniden Düzenlenmesinin Araştırılması
14.03.2019 15.03.2022
NURHAN ÖZLÜ SICAKKAN TÜBİTAK  Serebral Koritkal Bozuklukların
Çoklu-Omiks İle Araştırılması
14.05.2019 13.05.2022
MURAT KUŞCU TÜBİTAK Nano Nesnelerin İnterneti İçin İki Boyutlu Grafen Nano Alıcılar İle Mikroakışkan-Temelli
Moleküler Haberleşme
31.05.2021 31.05.2024
NURCAN TUNÇBAĞ TÜBİTAK Kanserin Moleküler Izlerinin Dinamik Ag Modellemede Kullanılması Ile Tümör Ilerleme
Ve Ilaç Direnç Mekanizmalarının Aydınlatılması
30.09.2021 1.10.2024
NURCAN TUNÇBAĞ TÜBİTAK  OMIC-NET PROJESİ: Duruma Özgü Çoklu Omik Veri Entegrasyonu için Ağ Tabanlı Çerçeve
Yaklaşımın Geliştirilmesi
14.06.2022 13.06.2025
SERKAN KIR TÜBİTAK  Oncostatin M proteininin kas dokusu atrofisi
üzerine etkilerinin araştırılması
1.04.2018 31.01.2020
SERKAN KIR TÜBİTAK Eda-A2 Proteininin Kansere Bağlı
Kas Erimesindeki Rolünün İncelenmesi
2.12.2018 1.12.2021
SERKAN KIR TÜBİTAK  OSMR Sinyallemesinin Tümörlerin Yol Açtığı
Kas Dokusu Kaybındaki Görevinin İncelenmesi
14.02.2019 15.02.2022
SERKAN KIR TÜBİTAK Tümör makro-ortamında etkin kanser hücresi
salgı proteinlerinin belirlenmesi
14.04.2021 15.04.2024
SERKAN KIR TÜBİTAK Yag Dokusu Nik Kinazının Enflamasyon
Ve Enerji Metabolizmasında Görevlerinin Belirlenmesi
14.03.2022 14.03.2025
SAVAŞ TAŞOĞLU TÜBİTAK 3D Spatiotemporal Control of Neurons and
Disease Modeling
31.05.2020 1.06.2023
SAVAŞ TAŞOĞLU TÜBİTAK Suriyeli Göçmenlerde Çoklu-İlaç-Dirençli Tüberküloz Hastalığının Tanısı İçin Ucuz Maliyetli Hasta
Başı Kullanıma Uygun Cihaz Gelişimi ve Doğrulaması
1.11.2020 1.11.2022
ALPER KİRAZ TÜBİTAK Üç Boyutlu Baskı Ile Aerojel Temelli Ve Optofluidik Dalgakılavuzları Ile Çalısan Çoklu Kanallı
Fotokatalitik Mikroreaktörler
14.10.2021 15.10.2024
HAVVA YAĞCI ACAR TÜBİTAK  Kanser Tedavisi İçin Hedefli Kombine Tedavi Potansiyeli Olan Teranostik Nanoparçacıkların
Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi
30.09.2019 1.10.2021
EMEK KOCATÜRK GÖNCÜ TÜBİTAK Ürtikeryal Vasküliti Ürtikerden Ayırmada
Kullanılabilecek İmmünhistokimyasal
Belirteçlerin Belirlenmesi
31.08.2020 1.03.2021
TUĞBA BAĞCI ÖNDER TÜBİTAK Kanserlerde Tedavi Direncini Kıracak Epigenetik Faktörlerin Crispr/Cas9 Teknolojisi İle Belirlenmesi
Ve Karakterizasyonu
17.06.2018 15.06.2021
TUĞBA BAĞCI ÖNDER TÜBİTAK İzositrat Dehidrogenaz (IDH) Mutasyonlu Gliomlarda KDM6A ve KDM6B Histon Demetilazlarının
Rollerinin İncelenmesi
30.06.2020 30.06.2023
TUĞBA BAĞCI ÖNDER TÜBİTAK  Kemoterapi Dirençli Üçlü-Negatif Meme Kanserinde Brpf Inhibitörlerinin Direnç Kırıcı Mekanizmalarının
Incelenmesi Ve Epigenetik Hedefli Yeni Kombinasyon Tedavilerinin Gelistirilmesi
30.11.2021 29.11.2024
ECE ÖZTÜRK TÜBİTAK  Engineering biomimetic niches to study
tumorigenesis and stages of tumor progression
2.02.2020 1.02.2023
GÖZDE KORKMAZ TÜBİTAK  Tearing a chromosome arm apart:Functional
genetic screens of breast cancer
2.02.2020 2.02.2023
İREM DURMAZ ŞAHİN TÜBİTAK Yüksek Dereceli Seröz Over Kanserinde
İlaç Direncinin Oluşumunda Mirnaların Etkileri
31.08.2020 1.09.2023
FULYA DAL YÖNTEM TÜBİTAK Mitokondriyal Fizyon Mekanizmasındaki
Drpl – MiD49/51 Etkileşimini Hedef Alan İnhibitör Geliştirilmesi
30.06.2020 30.06.2023
MÜJDAT ZEYBEL TÜBİTAK Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun Şeffaflaştırma
ve Floresan Mikroskopisi ile
3 Boyutlu Değerlendirilmesi
15.04.2018 15.04.2021
MÜJDAT ZEYBEL TÜBİTAK Kronik Karaciğer Hastalığı ve Hepatoselüler Karsinomda Dolaşımdaki Hücresiz Ortam DNA Metilasyonunun
Likit Biyopsi Olarak Kullanımı
14.04.2019 15.04.2021
YASEMİN ÖZDEMİR TÜBİTAK Hipertansiyon Iliskili Serebral Küçük Damar Hastalıgında Perisitlerin Patofizyolojideki
Rollerinin Arastırılması
28.02.2022 29.08.2024
HASAN BAYRAM TÜBİTAK Covid-19 patogenezinde reaktif oksijen
türlerinin ve reaktif nitrojen türlerinin rolü ve mekanizması
31.03.2021 31.03.2023
HASAN BAYRAM TÜBİTAK İnsan Üç Boyutlu Hava Yolu Epitel Kültürü Kullanarak, COVID-19 Hastalığı ile Mücadelede Hedefe Yönelik
Tasarlanmış Eksozom Aracılıklı Özgün Antisens Oligonükleotitlerin Değerlendirilmesi
30.09.2021 31.03.2023
ATAY VURAL TÜBİTAK  Otoimmün Nörolojik Hastalıklarda İmmünopatogenezin ve Klinik Özelliklerle İlişkili Immünolojik
Parametrelerin Araştırılması
14.10.2018 15.10.2021
ATAY VURAL TÜBİTAK Elucidating the role of PERlcytes in
Neurolnflammation and Multiple Sclerosis (PERINIMS)
5.05.2019 6.05.2021
ATAY VURAL TÜBİTAK Çocukluk Çağının Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Olan Brown-Vialetto-Van Laere Sendromununda
Hastalık Mekanizmalarının ve Teda vi Hedeflerinin İncelenmesi
2.02.2020 1.02.2023
ATAY VURAL TÜBİTAK Multipl Skleroz Patogenezinde Perisitlerin
ve Serebrovasküler Fonksiyonların Arastırılması
31.01.2022 31.01.2025
KEMAL BAYSAL TÜBİTAK  In Vitro Üç-Boyutlu Ko-Kültür Ateroskleroz Modelinin Geliştirilmesi, Geliştirilen Modelde Hücrelerden
Salınan Eksozomların RNA ve Protein İçeriklerinin Karakterizasyonu ve Ateroskleroz Gelişimiyle İlişkili Olduğu Belirlenen Eksozomların Kroner Arter Hastalığının Derecesi ile İlişkisinin İncelenmesi
14.02.2021 15.02.2024
HÜLYA KAYSERİLİ KARABEY TÜBİTAK PIK3CA-İlişkili Aşırı Büyüme Sendromlarında  Postzigotik-Düşük Oranlı Mozaik Mutasyonların Belirlenmesi 31.03.2021 1.04.2022
AFSUN ŞAHİN TÜBİTAK Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastalarda Hiperkoagülabilitenin Tanısal ve Prognostik
Göstergelerinin Belirlenmesi
31.01.2019 1.02.2021
AFSUN ŞAHİN TÜBİTAK Kuantum Nokta Temelli Subretinal Implant
İle Retinal Distrofide Gömme Yetisinin Geri Kazanılması
31.03.2019 29.04.2022
AFSUN ŞAHİN TÜBİTAK ÖN YÜKLÜ ENJEKTÖR SİSTEMİ İLE ENTEGRE, YENİ NESİL YÜKSEK STABİLİZASYONA SAHİP SİNÜZODİAL
OPTİK TASARIMLI HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ
30.09.2021 30.09.2024
MURAT HASANREİSOĞLU TÜBİTAK Indüklenmis Adipoz Doku Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Eksozomlarının
Behçet Üveitinde Immünomodülatör Etkisi
15.07.2021 14.07.2022
MURAT HASANREİSOĞLU TÜBİTAK Organik Polimer Temelli Lokal Fotoelektrik Nörostimülasyon Yöntemi Ile
Optik Sinir Hasarında Görme Yetisinin Yeniden Kazandırılması
14.02.2022 14.02.2025
CANSIN SAÇKESEN TÜBİTAK Venom Allerjilerinde Tanı ve Tedavinin Etkinliğini Değerlendirmede Arı Komponentleri, Bazofil ve
Mast Hücre Büyüteçleri ve Tolerans Mekanizmalarının Araştırılması
28.02.2018 28.02.2020
AYŞE NAZLI BAŞAK TÜBİTAK Prospax : Spastik Ataksilerde Entegre ve
Çok Yönlü Bir Hastalık Seyir Çizelgesi
31.08.2020 1.09.2023
SERÇİN KARAHÜSEYİNOĞLU TÜBİTAK CRISPR/Cas 9 Genom Düzenleme Teknolojisi Kullanılarak Fare Modelinde
Implantasyon Sürecini Kontrol Eden Genlerin Ortaya Çıkarılması
14.11.2018 15.09.2021
İHSAN SOLAROĞLU TÜBİTAK Yüksek Dereceli Merkezi Sinir Sistemi Tümörü Hastalarında Tümör Doku Kesitlerinde
ve Serumda Meydana Gelen Moleküler Değişikliklerin SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) ile
Belirlenmesi ve Hastalığın Tanısında Kullanılmasının Gösterilmesi
2.02.2020 1.02.2023
DEVRİM GÖZÜAÇIK TÜBİTAK Otofaji ile DNA Hasar Yanıtları Arasındaki
Bağlantı ve Karşılıklı Etkileşimin Araştırılması
31.05.2018 1.06.2021
DEVRİM GÖZÜAÇIK TÜBİTAK Kolorektal Kanser Bağıntılı Bir MikroRNA’nın Kanser Büyüme ve Gelişimi Sırasındaki Görevlerinin
Hücresel Modeller Kullanılarak Araştırılması
30.09.2020 29.09.2023
FÜSUN CAN TÜBİTAK E.coli ST131 Enfeksiyonlarının Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım :Nano Taşıyıcı ile
Hedefe Yönlendirilmiş Antimikrobiyal Ajanlar
2.12.2018 1.11.2021
FÜSUN CAN TÜBİTAK Gram Negatif Patojenlerde Kolistin Direncinin ve Bakterilerinin Kolistin Direncine Adaptasyonunun
Toleromdan Rezistoma Geçiş Sürecinde Metagenomik ve Transkriptomik Değerlendirilmesi
31.10.2019 1.11.2022
ÖZLEM YALÇIN TÜBİTAK  Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kanser Hücrelerinde
Voltaj Kapılı İyon Kanallarının Foto-Elektriksel Yolla Uyarımı
3.08.2020 1.08.2023
HALE YAPICI ESER TÜBİTAK  Stres, Yapısal Kromozom Anormalliğine
Sahip Hastaların Klinik Fenotiplerini Naıl Etkiler?
1.11.2020 1.11.2022
HALE YAPICI ESER TÜBİTAK Obezitede Görülebilen Duygusal Düzenleme, Bilişsel Değişiklikler, Dürtü Kontrol Sorunları,
Ödül Sistemindeki Bozuklukların Bariyatrik-Metabolik Cerrahi Öncesinde ve Sonrasında Değerlendirilmesi,
İzlenmesi ve İlişkili Biyopsikososyal Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
14.10.2020 14.10.2022
NATHALIE SONIA ESCANDE BEILLARD TÜBİTAK  From Mendelian Diseases to Functional
Genomics for Therapeutic Innovation
31.08.2020 1.09.2023
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ TÜBİTAK Sirkadiyen Ritmi Bozulan Gebe Farelerde Oluşan Uterus İçi Büyüme Geriliğinin
Mekanizmasının Araştırılması
1.09.2019 1.09.2022
TÜBİTAK Behçet Hastalıgı Patogenezinde Rolü Olan Hücre ve Moleküllerin Hastalıklı Deri ve Periferik Kanda Tarafsız
Bir Sekilde Incelenmesi ve HLA-B51 Iliskili Patogenezin Arastırılması
15.05.2022 15.05.2025

 

SEDA KIZILEL TÜBİTAK Organoid Carriers with Light 16.10.2022 15.10.2024
CEYDA AÇILAN AYHAN TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BAŞKANLIĞI Prostat Kanserinde Taksan Direncinin Geri Çevrilmesinde Menin Komplekslerinin Rolünün Araştırılması 2.10.2022 30.09.2024
UĞUR AYGÜN EUROPEAN COMMISSION EXCEED 2.10.2022 30.09.2024
SAVAŞ TAŞOĞLU TÜBİTAK Çok Katmanlı Mikroakıskan Çiplerin 3 Boy 2.10.2022 31.03.2023
DENİZ CEYLAN TUFAN ÖZALP TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BAŞKANLIĞI Unipolar ve Bipolar Depresyonda DNA 6.09.2022 6.09.2023
SERÇİN KARAHÜSEYİNOĞLU ISTKA İSTANBUL KALKINMA AJANSI Fare Embriyolarının Transferi Polimerik 5.09.2022 5.09.2024
EZGİ TUNA ERDOĞAN TÜBİTAK Amatör Sporcularda Denge Antrenmanı ile 31.08.2022 29.08.2024
ÖNDER METİN TÜBİTAK İki Boyutlu Yarı-İletken Pniktojenler 31.08.2022 1.09.2025
ÖZDEN ÖZYEMİŞCİ TAŞKIRAN TÜBİTAK Kistik Fibrozisli Hastalarda Telerehabil 31.08.2022 29.08.2024
TEVFİK TAMER ÖNDER TÜBİTAK Naif Pluripotent Kök Hücre 30.06.2022 1.07.2025
SAVAŞ TAŞOĞLU TÜRKIYE SAĞLIK ENSTITÜLERI BAŞKANLIĞI 2022ACİL-14385 23.06.2022 23.12.2022
LEVENT BEKER EUROPEAN COMMISSION 2ND-CHANCE 31.05.2022 31.05.2027
SEÇİL VURAL TÜBİTAK Behçet Hastalıgı Patogenezinde Rolü Olan 15.05.2022 15.05.2025
SEDA KIZILEL TÜBİTAK Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 4.05.2022 30.04.2025
NATHAN ALLAN LACK TÜBİTAK Swi/Snf Kromatin Yeniden-Modelleyici Kom 14.04.2022 15.04.2025
HAKAN ÜREY EUROPEAN COMMISSION KATSIM 31.03.2022 31.03.2025
SERKAN KIR TÜBİTAK

 

Yag Dokusu Nik Kinazının Enflamasyon Ve 14.03.2022 14.03.2025
TEVFİK TAMER ÖNDER TÜBİTAK MLL1- Menin Kompleksinin Baskılanması 31.03.2022 1.04.2025
UMUT ALTUNOĞLU TÜBİTAK Nadir DNA Onarım Bozuklukları için Olaga 28.02.2022 28.02.2025
YASEMİN ÖZDEMİR TÜBİTAK Hipertansiyon Iliskili Serebral Küçük 28.02.2022 29.08.2024
NAZLI EZGİ ÖZKAN KÜÇÜK TÜBİTAK Hücre Bölünmesi Sırasında Palmitolasyonu 28.02.2022 28.02.2025
MURAT HASANREİSOĞLU TÜBİTAK Organik Polimer Temelli Lokal Fotoelektr 14.02.2022 14.02.2025
İSMAİL LAZOĞLU PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve HİZMETLERİ SAN. TİC. A. Ş. HareketKontrolSistemininModelTabanlı 2.01.2022 30.12.2022
SERKAN KIR EUROPEAN MOLECULER BIOLOGY ORGANIZATION YIP_Award 2.01.2022 30.12.2022
SERKAN KIR EUROPEAN MOLECULER BIOLOGY ORGANIZATION InstallationGrant 2.01.2022 29.12.202