Dr. Tevriz Dilan Demir lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji bölümünde tamamladı. Daha sonra Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Dr. Öğr. Üyesi Dr. Gülnihal Özcan danışmanlığında ve Prof. Dr. Hakan S. Orer eş-danışmanlığında, Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora programından mezun oldu. Doktora çalışmalarında, kanser tedavisinde en etkili ve yaygın kullanılan antrasiklin kemoterapötiklerin nükleer korunma ve kanserde kemoterapi direnci üzerine odaklandı. Dr. Demir, kanserde kemoterapi direnci mekanizmaları üzerine doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir.