Dr. Karahüseyinoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD’da uzmanlığını yapmıştır. Araştırma alanları üreme biyolojisi ve göbek kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin biyolojisi olarak özetlenebilir. Devam eden araştırmaları memeli embriyosunun implantasyonunu kolaylaştırmak amacı ile iki ve üç boyutlu polimerik hücre taşıyıcıları üzerinde ko-kültür ve mezenkimal kök hücre  uygulanması konuları ile ilgilidir. Yeni araştırmaları, memeli embriyosunun implantasyon kapasitesinin CRISPR/Cas9 genom edisyon teknolojisi ile düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Laboratuvar tecrübesi geniş bir spektrumda histoloji/sitoloji tekniklerini, mezenkimal kök hücre ile ilgili laboratuvar tekniklerini, mikromanipulasyon ve diğer ÜYTE tekniklerini  ve yaşam bilimlerinde mikroskopi ve ileri görüntüleme tekniklerini kapsamaktadır. Mikroskopiye olan ilgisi özellikle flüoresan mikroskopi ve konfokal mikroskopi ile düzlem ışık, multifoton ve süperçözünürlük mikroskopisi gibi ileri görüntüleme sistemleridir.

Öne Çıkan Yayınları

Construction of gel based 3D endometrial co –culture systems: Can human mesenchymal stem cells be an alternative?- European Society For Human Reproduction (ESHRE) , 2017

Super resolution, multiphoton and light sheet microscopy for evaluation of 2D and 3D implantation models, 13th Multinational Congress On Microscopy, 2017

Cellular and Molecular Dynamics Of In-vitro 2D and 3D Cultured Blastocysts Throughout The Implantation Process, American Society For Cell Biology (ASCB) , 2016

Differential Distribution Of bFGF and bFGF Receptors In Human Cumulus Granulosa Cells Of Poor, Normal And Over Responder IVF Patients, American Society For Reproductive Medicine (ASRM) , 2013