KUTTAM, Türkiye’de biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak katma değeri yüksek, son teknolojili tıbbi cihazlar ve yenilikçi ürünler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçla Tıp, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde temel ve uygulamalı bilimler alanlarında görev yapan dünya çapında yetkinliğini kanıtlamış akademisyenlerimiz KUTTAM çatısı altında birlikte faaliyet göstermektedir.

KUTTAM, alanında ulusal lider olmayı ve translasyonel araştırmalar gerçekleştirerek sağlık sektöründe küresel etki yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda KUTTAM altyapısı, moleküler biyoloji, genetik, malzeme bilimleri, farmakoloji ve biyokimya alanlarında çok yönlü entegre araştırmalar yapmak için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.