Dr. Yıldız Tütüncü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İmmünoloji alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Tütüncü doçentliğini Temel İmmünoloji alanında almıştır. Dr. Tütüncü; İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda ve Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. Dr. Tütüncü, MEDIGENE (EU 7. FP) projesinde Montpellier, Fransa INSERM Moleküler Endokrinoloji Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Tütüncü; Avrupa Birliği,   desteklenen birçok uluslararası ve ulusal projede araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Tütüncü’nün araştırma alanları arasında transplant immünolojisi, özellikle karaciğer transplantasyonu, progresif ailesel intrahepatik kolestaz, metabolik sendromu olan bireylerde doğal immün sistem hücrelerinin immünmetabolizması, diabetes mellitus ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının patogenezinde immün ve inflamatuar yolaklar bulunmaktadır.

Öne Çıkan Yayınları:

Fine-scale haplotype mapping of MUT, AACS, SLC6A15 and PRKCA genes indicates association with insulin resistance of metabolic syndrome and relationship with branched chain amino acid metabolism or regulation. Haydar S, Grigorescu F, Vintilă M, Cogne Y, Lautier C, Tutuncu Y, et al. PLoS One, 2019 Mar 26;14(3):e0214122. doi: 10.1371/journal.pone.0214122. eCollection 2019.

A Comparison of hs-CRP Levels in New Diabetes Groups Diagnosed Based on FPG, 2-hPG, or HbA1c Criteria. Tutuncu Y, Satman I, Celik S, Dinccag N, Karsidag K, Telci A, Genc S, Issever H, Tuomilehto J, Omer B., J Diabetes Res. 2016; 2016:5827041. doi: 10.1155/2016/5827041.

Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, Karsidag K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B, Tuomilehto J; TURDEP-II Study Group. Eur J Epidemiol.;28(2):169-80, 2013.

Effect of ramipril on the incidence of diabetes. DREAM Trial Investigators, Bosch J, Yusuf S, Gerstein HC, Pogue J, Sheridan P, Dagenais G, Diaz R, Avezum A et al. (Site investigators by country: Turkey: Dinccag N, Kaya S, Oglagu Z, Tutuncu Y)  N Engl J Med 355(15):1551-62, 2006.

Effect of rosiglitazone on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomized controlled trial. DREAM Trial Investigators, Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J, Pogue J, Sheridan P, et al.(Site investigators by country: Turkey: Dinccag N, Kaya S, Oglagu Z, Tutuncu Y)  Lancet 368(9541):1096-105, 2006.

Population-based Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey: results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP). Satman İ, Yılmaz T, Sengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, Bastar I, Tutuncu Y, Sargın M, Dinccag N, Karsidag K, Kalaca S, Ozcan C, King H, and the TURDEP Group: Diabetes Care 25: 1551-1556, 2002.