Dr. Eylül Ece İşlek Camadan lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan almıştır.  Doktora çalışmalarını, Parkinson hastalığının modellenmesinde kullanılan nöroblastoma hücrelerinin nöronal farklılaştırılması sonucunda hem mRNA hem de protein düzeyinde meydana gelen değişimleri incelemek üzerine gerçekleştirmiştir.