Prof. Dr. Fuat Balcı, yüksek lisansını 2004 yılında Rutgers Üniversitesi (New Brunswick) Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2007 yılında aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamladı. 2008 yılında Rutgers Üniversitesi, Bilişsel Bilim Merkezi’nden lisansüstü bilişsel bilim sertifikası aldı. 2007-2008 yılları arasında bir ilaç şirketinde (PsychoGenics Inc., New York) kendi Ar-Ge grubunu yönetti. Endüstriyel araştırma faaliyetlerinin ardından, 2008-2010 yılları arasında Princeton Üniversitesi, Nörobilim Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2011 yılında Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı.