Dr. Ceren Tunca lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Prof. A. Nazlı Basak’ın akademik danışmanlığında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almıştır. Doktora tezi Türkiye’de amiyotrofik lateral skleroz (ALS)’un moleküler temelini anlamak ve ALS ile ilişkili yeni gen ve mutasyonlar tanımlamak üzerinedir. Çalışmaları sırasında ailesel ve sporadik ALS’de, geleneksel ve yeni nesil dizileme yöntemlerini kullanarak, hastalığa neden olan ya da hastalık seyrini etkileyen faktörleri ve bunların toplumdaki görünme sıklıklarını araştırmıştır. Lisansüstü çalışmaları süresince Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından desteklenen Ceren Tunca, Brown ve Yale Üniversiteleri’ni kısa süreli araştırmacı olarak ziyaret etmiştir. Dr. Tunca’nın doktora sonrası çalışmaları ALS’de görülen düşük penetrans ve fenotipik heterojenite gibi karmaşık genetik faktörlerin biyolojik nedenlerini araştırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yeni nesil dizileme yöntemlerini ve biyoinformatik araçları atipik ALS ve benzeri fenotipik özellikleri olan diğer motor nöron hastalıklarının ayırıcı tanısında uygulamaktadır.

Öne Çıkan Yayınları/ Selected Publications

  • Project MinE ALS Sequencing Consortium. CHCHD10 variants in amyotrophic lateral sclerosis: Where is the evidence? Ann Neurol. 2018 Jul;84(1):110-116.
  • Vural S, Vural A, Akçimen F, Bağci IS, Tunca C, Gündoğdu Eken A, Ruzicka T, Başak AN. Clinical and molecular characterization and response to acitretin in three families with Sjögren-Larsson syndrome. Int J Dermatol. 2018 Jul;57(7):843-848.
  • Tunca C, Akçimen F, Coşkun C, Gündoğdu-Eken A, Kocoglu C, Çevik B, Bekircan-Kurt CE, Tan E, Başak AN. ERLIN1 mutations cause teenage-onset slowly progressive ALS in a large Turkish pedigree. Eur J Hum Genet. 2018 May;26(5):745-748.
  • Hamzeiy H, Savaş D, Tunca C, Şen NE, Gündoğdu Eken A, Şahbaz I, Calini D, Tiloca C, Ticozzi N, Ratti A, Silani V, Başak AN. Elevated Global DNA Methylation Is Not Exclusive to Amyotrophic Lateral Sclerosis and Is Also Observed in Spinocerebellar Ataxia Types 1 and 2. Neurodegener Dis. 2018;18(1):38-48.
  • Bülbül NG, Seçil Y, Başak N, Beckmann Y, Türe HS, Tunca C, Özoğuz A. Two Families with SOD1 (L144F) and C9orf72 Gene Mutations and an Overview of Amyotrophic Lateral Sclerosis. Turk J Neurol. 2018; 24(2): 159-164.
  • Akçakaya NH, Yapıcı Z, Tunca C, Tektürk P, Akçimen F, Başak AN. A new splice-site mutation in SLC12A6 causing Andermann syndrome with motor neuronopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Oct;89(10):1123-1125.
  • van Rheenen et al. Genome-wide association analyses identify new risk variants and the genetic architecture of amyotrophic lateral sclerosis. Nat Genet. 2016 Sep;48(9):1043-8.
  • Iskender C*, Kartal E*, Akcimen F, Kocoglu C, Ozoguz A, Kotan D, Eraksoy M, Parman YG, Basak AN. Turkish families with juvenile motor neuron disease broaden the phenotypic spectrum of SPG11. Neurol Genet. 2015 Oct 8;1(3):e25.
  • Özoğuz A, Uyan Ö, Birdal G, Iskender C, Kartal E, Lahut S, Ömür Ö, Agim ZS, Eken AG, Sen NE, Kavak P, Saygı C, Sapp PC, Keagle P, Parman Y, Tan E, Koç F,Deymeer F, Oflazer P, Hanağası H, Gürvit H, Bilgiç B, Durmuş H, Ertaş M, Kotan D, Akalın MA, Güllüoğlu H, Zarifoğlu M, Aysal F, Döşoğlu N, Bilguvar K, Günel M, Keskin Ö, Akgün T, Özçelik H, Landers JE, Brown RH, Başak AN. The distinct genetic pattern of ALS in Turkey and novel mutations. Neurobiol Aging. 2015 Apr;36(4):1764.e9-1764.e18.