Uluslararası niteliklere sahip, en yetkin mezunları yetiştirmek misyonuyla hareket eden Koç Üniversitesi, küresel çapta tanınmış, saygın kurumlarla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversite akreditasyonlar kazanmakta, stratejik ortaklıklar kurmakta ve seçkin birliklere üye olmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Koç Üniversitesi, uluslararası sözleşme ve standartlara bağlılığıyla bir dünya vatandaşı olduğunu kanıtlamaktadır.

Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlar (üniversiteler, Avrupa Komisyonu, kamu kurumları, araştırma ve geliştirme kurumları, iş dünyası ve sanayi kuruluşları) ile çeşitli araştırma projelerinde işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu vizyona paralel olarak KUTTAM; bireyler, gruplar, bölümler, kurumlar, sektörler ve ülkeler de dahil olmak üzere her düzeyde araştırma işbirliğine açık ve heveslidir. KUTTAM potansiyel ortaklar ile tamamlayıcı bakış açısıyla işbirliği kurmayı ve verimli sinerjiler geliştirmeyi hedeflemektedir.