Dr. Öyküm KAPLAN ARABACI lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, doktora çalışmalarınıysa Göttingen Üniversitesi Beynin Moleküler Fizyolojisi programında ve Max Planck Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde Dr. Hiroshi Kawabe ve Prof. Dr. Nils Brose önderliğinde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarında E3 ubikütin ligazların nöron gelişimindeki rolünü araştıran Dr. KAPLAN ARABACI, ileri seviye teknikler olan süper çözünürlüklü mikroskopi ve in utero elektroporasyonda uzmanlaşmış, farelerde elektrofizyolojik ve davranışsal analizler üzerine çeşitli işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Akademik çalışmalarının yanında, doktora süresince Max Planck Enstitüsü ve doktora programı dahilinde öğrenci temsilciliği yapmış, öğrenci bülteni hazırlanmasında editörlük görevi üstlenmiştir. Şu anda Prof. Dr. Devrim Gözüaçık ve ekibiyle birlikte, Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde KUTTAM Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi’nde ve Sabancı Üniversitesi, SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde doktora sonrası çalışmalarına devam etmektedir.