09Prof. Dr. Safiye Çavdar, liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’nde devam etmiştir. Daha sonra Hacettepe Tıp Fakültesinde Master ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ise Doktora programlarını tamamlamıştır. İngiltere Nottingham, Queens Medical Center’ da Prof. Geffrey Burwell ile medulla spinalis ve columna vertebralis üzerine araştırmalar yürütmüştür. Dr. Çavdar’ın araştırma alanları talamus’un absans epilepsisindeki rolünün, immunohistokimya ve elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmasını kapsar. Ayrıca, deneye hayvanları üzerinde retrograde ve anterograde boyalar ile, merkezi sinir sistemi bağlantılarını çalışmaktadır. Süregelen araştırmaları ise, Wistar kontrolünün ve genetik absans epilepsi hayvan modeli olan GAERS hayvanlarının çeşitli talamus çekirdeklerinin aktivitelerini karşılaştırmaktadır. Bu araştırmaların amacı, talamus çekirdeklerinin absans epilepsisindeki rolünün ortaya çıkarılmasıdır. Bununla beraber, pedinculus cerebellaris superior medius ve inferior yolaklarının santral sinir sistemi ile ağlantılarının ortaya koymak.

Öne Çıkan Yayınları

Kirazlı ÖÇavdar SYıldızel SOnat FKaptanoğlu E. A developmental study of glutamatergic neuron populations in the ventrobasal and the lateral geniculate nucleus of the thalamus: Comparing Genetic Absence Rats from Strasbourg (GAERS) and normal control wistar rats. Int J Dev Neurosci. 2017 Feb;56:35-41. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2016.12.001. Epub 2016 Dec 6.

Çavdar SÖzgür MKirazlı ÖKarahüseyinoğlu SOnat F. Comparing glutamatergic neuron population in the mediodorsal thalamic nucleus of genetic absence epilepsy rats from strasbourg (GAERS) and normal control Wistar rats. J Chem Neuroanat. 2016 Nov;77:93-99. doi: 10.1016/j.jchemneu.2016.05.009. Epub 2016 Jun 1.

Cavdar SBay HHYildiz SDAkakin DSirvanci SOnat F. Comparison of numbers of interneurons in three thalamic nuclei of normal and epileptic rats. Neurosci Bull. 2014 Jun;30(3):451-60. doi: 10.1007/s12264-013-1402-3. Epub 2014 Feb 10.

Cavdar SHacıoğlu HDoğukan SYOnat F.Comparing GABAergic cell populations in the thalamic reticular nucleus of normal and genetic absence epilepsy rats from Strasbourg (GAERS). Neurol Sci. 2012 Apr;33(2):251-9. doi: 10.1007/s10072-011-0666-5. Epub 2011 Jul 1.

Cavdar SHacıoğlu HDoğukan SYOnat F. Do the quantitative relationships of synaptic junctions and terminals in the thalamus of genetic absence epilepsy rats from Strasbourg (GAERS) differ from those in normal control Wistar rats. Neurol Sci. 2012 Apr;33(2):251-9. doi: 10.1007/s10072-011-0666-5. Epub 2011 Jul 1.