• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamlayarak 1982’de nöroşirurji uzmanı oldu.
  • 1988’de doçent 1994’te profesör oldu.
  • 2018’den bu yana Toledo Üniversitesi’nde adjunct prof. olarak görev alıyor.

 

  • Başlıca klinik ilgi alanları şöyle:
    • Disk Cerrahisi,
    • Omurga Cerrahisi,
    • Dejeneratif Spine.