KUTTAM çatısı altındaki Biyoistatistik, Biyoinformatik ve Veri Yönetimi Laboratuvarının temel amacı; çok sayıda hastalık için multi-omik ve klinik verileri yönetmek ve işlemek, veri analitiği ile içgörü oluşturmaktır. Araştırmacılarımız, mevcut analiz tekniklerinin sınırlı olduğu kanıtlanan sorunları çözmek için yeni metodoloji ve yazılım geliştirmeye odaklanmışlardır. Laboratuvarımız elde edilen verilerin hastalar ve toplum sağlığı için faydalı olabilecek sonuçlara dönüşmesini hedeflemektedir. Mevcut Hizmetler, RNA-Seq / WGS / ATAC-Seq veri QC ve analizini ve ayrıca metabolomik veri analizini içerir. Ekibimiz klinik araştırmalara biyoistatistiksel danışmanlık da sağlamaktadır; Çalışma tasarımı, veri yönetimi, örnek büyüklüğü / güç hesabı, istatistiksel analiz planı, biyoistatistiksel analiz ve yorumlama, raporlama, tablolama, vb. Bunun yanı sıra araştırmacılar için “interaktif, bilgisayar tabanlı, temel ve ileri biyoistatistik kursları” düzenlemektedir.
Hamzah Syed, PhD. Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (212) 338-1000
E-posta: hsyed@ku.edu.tr
Mehmet Gönen, PhD. Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (212) 338-1813
E-posta: mehmetgonen@ku.edu.tr
Arzu Baygül, PhD. Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (850) 250-8250
E-posta: abaygul@ku.edu.tr