Kenan Sevinç 2015 yılında Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl, Koç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik programında doktora çalışmalarına başladı. 2021 yılında doktorasını tamamladı ve halen Tamer Önder’in grubunda doktora sonrası çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları kromatin yolaklarının hücre kimliğinin değişimine etkisini araştırmaktır. Bunun için kimyasal ve genetik taramalarla belirlenen aday kromatin faktörlerinin özellikle fibroblastların pluripotent kök hücrelere yeniden programlamasındaki rollerini araştırmaktadır.