Dr. Deniz Uğurlu-Çimen, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmalarını Doç. Dr. Işık Yuluğ’un labında, meme kanserinin tedavisi üzerine yapmıştır. Doktora araştırmalarını ise Tamer Önder’in labında, uyarılmış plüripotent kök hücrelerinin mekanizmasını epigenetik ve moleküler düzeyde daha iyi anlamak üzerine yapmıştır. Bahsi geçen tüm araştırmalarını TÜBİTAK BİDEB burslarıyla desteklenerek tamamlamıştır. Dr. Uğurlu-Çimen’in doktora sonrası araştırmasının amacı tek yumurta ikizlerinin oluşumunu moleküler düzeyde anlamaya çalışmaktır.