Dr. Ceren Tunçer, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Biyoloji alanında tamamladıktan sonra İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisansüstü öğrenimine başlamıştır. Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Karaciğer Araştırma Grubu içerisinde yüksek lisans derecesini immünoloji ve doktora derecesini tıbbi biyoloji alanlarında almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında T lenfositlerinin transendotel migrasyonunda etkili olan moleküler ve fizyolojik mekanizmalar üzerinde çalışmıştır. Dr Tunçer, tez danışmanlığı Profesör Dr David Adams ve Dr Patricia Lalor tarafından yürütülen doktora eğitiminde akut karaciğer yetmezliği olan hastaların karaciğer dokusuna olan lenfosit migrasyonu sırasında rol alan adezyon molekülleri ve kemokinler üzerinde tez çalışmasını tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi’nde Profesör Dr Batu Erman’ın laboratuvarında doktorasonrası araştırmacı olarak çalışmış ve takiben Düzen Laboratuvarlar Grubu Genetik Tanı Merkezi Moleküler Genetik Birimi’nde teknik sorumlu olarak görev yapmıştır. 2018-2021 yılları arasında KUTTAM’da Profesör Dr Mert Erkan’ın grubunda laboratuvar sorumlusu olarak hepatopankreatobiliyer hastalıklar üzerinde çalışmalarına devam etmiştir. 2021 yılından itibaren KUTTAM’da Prof. Dr. Ayşe Altıntaş’ın grubunda nöroimmünoloji alanında araştırmalarını sürdürmektedir.

Yayınlar  

  • Epigenetic Inheritance and Cancer. Tuncer C & Tükün A. Turkiye Klinikleri J Med Genet-Special Topics, 2017;2(2):99-106
  • The regulation of T cell recruitment to the human liver during acute liver failure. Tuncer C, Oo YH, Murphy N, Adams DH, Lalor PF. Liver Int, 2013; 33(6): 852–863. DOI:10.1111/liv.12182
  • CD8 lineage specific regulation of interleukin-7 receptor expression by the transcriptional repressor Gfi1. Ligons DL*Tuncer C*, Linowes BA, Akcay IM, Kurtulus S, Deniz E, Atasever-Arslan B, Cevik SI, Keller HR, Luckey M, Feigenbaum L, Moroy T, Ersahin T, Atalay R, Erman B*, Park JH*J Biol Chem, 2012; 287(41):34386-99. DOI 10.1074/jbc.M112.378687 Equal contribution
  • Functional consequences of human lymphocyte cryopreservation: implications for subsequent interactions of cells with endothelium. Faint JM, Tuncer C, Garg A, Adams DH, Lalor PF. J Immunother, 2011; 34(8):588-96. doi: 10.1097/CJI.0b013e31822bc3d0.
  • Vascular adhesion protein-1 as a potential therapeutic target in liver disease. Lalor PF, Tuncer C, Weston C, Martin-Santos A, Smith DJ, Adams DH. Ann N Y Acad Sci, 2007; 1110:485-96. doi: 10.1196/annals.1423.051
  • Vitronectin in human hepatic tumours contributes to the recruitment of lymphocytes in an alpha v beta3-independent manner. Edwards S, Lalor PF, Tuncer C, Adams DH. Br J Cancer, 2006; 95(11):1545-54. doi:10.1038/sj.bjc.6603467