Serçin Karahüseyinoğlu, MD.

Sorumlu Akademisyen

Tel: +90 (212) 338-1161

E-posta: skarahuseyinoglu@ku.edu.tr

Alper Kiraz, PhD.

Sorumlu Akademisyen

Tel: +90 (212) 338-1701

E-posta: akiraz@ku.edu.tr

Hücresel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarına Hoşgeldiniz.

KUTTAM Hücresel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı, temel ve klinik alan araştırmacılarına en kapsamlı görüntüleme teknikleri ile ilgili kişiselleştirilmiş yardım, eğitim ve destek sağlayan gelişmiş bir görüntüleme merkezidir. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde, 4. katta 75 m2’lik alana yerleşmiştir. Tüm kullanıcıların mikroskopları kullanmalarına izin verilmeden önce temel eğitimi tamamlamaları zorunludur. Mikroskopların ve mikroskoplar ile ilişkili teknik prosedürlerin kullanımı konusunda eğitim ve yardım için randevu alabilir ve programlı eğitimlere katılabilirsiniz. Arzumuz; araştırmanızda ulaşmak istediğiniz tüm görüntüleme hedeflerine tek bir laboratuvarda ulaşabilmenize imkan tanımaktır. Laboratuvarda erişebileceğiniz başlıca ekipmanlar şunlardır;

Leica TCS SP8 STED 3X super-resolution system

Inverted Microscope Platform Leica DMi8

Multiphoton Microscope Leica TCS SP8 MP

Leica TCS SP8 DLS (Digital LightSheet)

LiveCell Imaging

Ekipmanlarımızı kullanmak ya da hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Örnek kalınlığı mikroskopide önemli bir parametredir ve kalınlık arttıkça görüntü alınabilmesi için ışığın daha derine girmesi gereklidir. Multifoton eksitasyon mikroskobu  özellikle kalın örneklerde (beyin dilimleri, embriyolar, organın tümü ve hatta bazı durumlarda hayvanın tümü) görüntülemeye olanak sağlamaktadır. Sistemde bulunan kızıl ötesi eksitasyon lazerleri dokulara derin penetrasyonu sağlamakta ve, hücreler ve hücre içindeki yapılar detaylı şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle canlı örneklerde  fluoresan görüntülemenin en önemli sınırlayıcı parametrelerinden biri olan foto-solmanın, kullanılan görüntüleme sistemi ile çok daha az izlenmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Canlı hücrelerin görüntülenmesi hücrenin fizyolojik işlevlerinin gerçek zamanlı olarak ortaya konulmasını sağlayan bir yöntemdir. Hücrenin işlevlerini yerine getirirken izlenebilmesi, ve in vitro hücresel tepkilerin görülmesi, hücre davranışının değişmesini sağlayacak yaklaşımların oluşturulmasında kritik rol oynar. Hücrelerin uzun süreli gözlemlerde dahi sağlıklı ve canlı kalmalarının sağlanabilmesi için bu sistem sıcaklık, pH, nem ve ışık kontrolünün sağlandığı inkübasyon ekipmanı ile donatılmıştır. Canlı görüntülemede önemli bir problem olan odak ayarının otomatik olarak sağlanması ise uzun süreleri inkübasyonu desteklemektedir. Sistem flüoresan görüntü sağlanabilmesine olanak sağlayarak hem transfekte canlı hücrelerin görüntülenmesine, hem de flüoresan konjuge boyalarla hazırlanmış örneklerin gözlenmesine olanak sağlamaktadır.

Mikroskopide son yıllarda yer alan en heyecan verici gelişmelerden bir tanesi hem lateral hem de aksiyel olarak nanometre skalasında çözünürlük sağlayan süperçözünürlük mikroskoplarıdır. KUTTAM’da bulunan süperçözünürlük mikroskobu STED (Stimulated Emission Depletion) teknolojisini kullanmakta ve 20-40 nanometreye kadar çözünürlük sağlanabilmektedir. Bu derece yüksek çözünürlük hücre içinde bulunan yapıların konvansiyonel kullanımdaki bir konfokal mikroskoptaki görüntülemeye göre  çok  daha  detaylı şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu mikroskop sisteminde bulunan beyaz ışık lazeri (white light laser), yüksek çözünürlükte çok-renkli görüntüleme yapılmasına ve farklı yapıların keskin şekilde görülmesine olanak sağlamaktadır. Canlı görüntüleme de yapılabilen bu mikroskop sistemi özellikle ince örneklerde hücre işlevleri sırasında süper çözünürlükte görüntüleme yapılmasına olanak vermektedir.

Görüntüleme için ışık gereklidir ancak çok fazla ışık hücrelere zarar verebilir. DLS’ nin örneklerde oluşabilecek foto-hasar ve foto-solmayı azaltan son derece hassas bir teknik olması nedeniyle örnek canlılığı korunabilmektedir. Düşük ışık aydınlatmasının yüksek hızda görüntüleme ile birleştirildiği  bu sistem özellikle doku ve organların oluşumu ve gelişimi sırasında izlenen hızlı ve periyodik işlevlerin uzun süreli üç-boyutlu görüntülemesi için kullanılmaktadır. Canlı örneklerin yanı sıra hazırlanmış örneklerin de üç-boyutlu olarak görüntülenmesine olanak sağlayan sistemle birlikte bulunan konfokal mikroskop ve gelişmiş dekonvolusyon sistemleri, örneklerde yüksek çözünürlükte hızlı görüntülemeye olanak sağlamaktadır.

KONFOKAL GÖRÜNTÜLENME

İnsan mezenkimal kök hücrelerinde hücre iskeleti elemanları.

İnsan mezenkimal kök hücrelerinde hücre iskeleti elemanları.

İnsan mezenkimal kök hücrelerinde mitokondriyonlar.

İnsan mezenkimal kök hücresi. Yeşil: tubulin, kırmızı: mitokondriyonlar.

İnsan mezenkimal kök hücresinde tubulin dekorasyonu. Yeşil: Tubulin, mavi: çekirdek.

Adipojenik yönde uyarılmış insan mezenkimal kök hücreleri. Kırmızı: Yağ damlacıkları, yeşil tubulin, mavi: çekirdek.

İnsan mezenkimal kök hücresi. Kırmızı: vimentin, yeşil: mitokondriyonlar.

İnsan mezenkimal kök hücrelerinin 3B analizi.

DLS

Clarity uygulanmış fare böbreğinde damarların düzlem ışık mikroskobu altındaki görüntüsü. Yeşil: ASMA (α-düz kas aktini).

Fare böbreğindeki damarların düzlem ışık mikroskobu ile elde edilmiş görüntülerinin 3B analizi. Yeşil: ASMA (α-düz kas aktini).

Zebra balığı embriyosunun düzlem ışık mikroskobu ile elde edilmiş görüntülerinin 3B analizi.

Zebra balığı embriyosunun düzlem ışık mikroskobu altında 3B animasyonu.

MP

Clarity uygulanmış 400 µm kalınlığındaki beyin korteksi dokusunun multifoton mikroskop altındaki görüntüsü. Kırmızı: GFAP, yeşil: β-tubulin.

400 µm kalınlığındaki beyin korteksi dokusunun multifoton mikroskop ile elde edilen z aksı kesitlerinin maksimum projeksiyon görüntüsü. Kırmızı: GFAP, yeşil: β-tubulin.

Beyin korteksi dokusunun üç boyutlu görüntü analizi. Kırmızı: GFAP, yeşil: β-tubulin.

STED

HeLa hücrelerinde çekirdek ve sitoplazma proteinlerinin konvansiyonel konfokal (sol) ve süperçözünürlük-STED (sağ) mikroskopları altındaki görüntüsü.

Paramesyum yüzeyinin konvansiyonel konfokal (sol) ve süperçözünürlük-STED (sağ) mikroskopları altındaki görüntüsü.

Paramesyum yüzeyinin süperçözünürlük-STED (sol) görüntüsü ve aynı görüntünün dekonvolusyonu (sağ).