Dr. Noushin Zibandeh lisans eğitimini Tabriz Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Zibandeh’in doktora çalışması Dental folikül mezenkimal kök hücrelerin Atopik Dermatit’li hastaların inflamatuar yanıtları üzerindeki modulatuar etkisini araştırmaktır. Bunun yanı sıra yaptığı çalışmalarda dental folikül mezenkimal kök hücrelerin kemik, deri gibi doku hasarlarındaki rejeneratif etkisi ve romatiod artritis, siröz ve Crohn hastalığı gibi çeşitli inflamatuar hastalıklarda anti-inflamatuar etkilerini araştırmıştır. Dr. Noushin Zibandeh’in doktora sonrası araştırmasının amacı allerjik hastalıklarda anti-inflamatuar süreçleri ve doku hasarlanmasında rejeneratif etkileri araştırma ve tedavi seçeneklerini geliştirmektir.

Öne Çıkan Yayınları

Deniz Genc, Noushin Zibandeh, Ercan Nain, Muazzez Gokalp, Ahmet Oguzhan ozen, Kamil Goker, Tunç Akkoc.  Dental Follicle Mesenchymal Stem Cells Downregulate Th2 Mediated Immune Response in Asthmatic Patients.  Clin Exp Allergy.  Clin Exp Allergy. 2018 Jun;48(6):663-678. doi: 10.1111/cea.

Ulusoy CZibandeh NYildirım STrakas NZisimopoulou PKuçukerden MTaslı HTzartos SGoker KTuzun EAkkoc T. Dental follicle mesenchymal stem cell administration ameliorates muscle weakness in MuSK-immunized mice. J Neuroinflammation. 2015 Dec 9;12:231. doi: 10.1186/s12974-015-0451-0.

Yildirim S,  Zibandeh N, Genc D, Ozcan EM, Goker K, Akkoc T. The Comparison of the Immunologic Properties of Stem Cells Isolated from Human Exfoliated Deciduous Teeth, Dental Pulp, and Dental Follicles. Stem Cells Int. 2016;2016:4682875. doi: 10.1155/2016/4682875.