Dr. Ceyda Açılan Ayhan 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü onur derecesi ile bitirmiştir. Ph.D unvanını 2006 yılında University of Pittsburgh, Moleküler, Hücresel, Gelişimsel Biyoloji bölümünden almıştır. Post doktorasını yine University of Pittsburgh’da tamamladıktan sonra 2008 yılında TÜBİTAK, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsüne Uzman Araştırmacı olarak katılan Dr. Ayhan, 2013 yılında Başuzman Araştırmacı olmuş ve 2014 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2018 yılından itibaren Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Güncel olarak antikanser ajanların etki mekanizmaları, ilaç direncinin kırılmasında rol oynayan epigenetik faktörler ve mitozda meydana gelen anomalilerin altında yatan sebepler üzerine projeler yürütmektedir. Çalışmaları TÜBİTAK, Avrupa Birliği, KUSOM ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA-GEBIP) tarafından desteklenmektedir.

Öne çıkan yayınları

  • Acilan, C., B. Cevatemre, Z. Adiguzel, D. Karakas, E. Ulukaya, N. Ribeiro, I. Correia, and J.C. Pessoa, 2017Synthesis, biological characterization and evaluation of molecular mechanisms of novel copper complexes as anticancer agents. Biochimica et biophysica acta, 1861(2): p. 218-234.
  • Yerlikaya, A., E. Okur, A.T. Baykal, C. Acilan, I. Boyaci, and E. Ulukaya, 2015A proteomic analysis of p53-independent induction of apoptosis by bortezomib in 4T1 breast cancer cell line. Journal of proteomics, 113: p. 315-25.
  • Adiguzel, Z., A.T. Baykal, O. Kacar, V.T. Yilmaz, E. Ulukaya, and C. Acilan2014Biochemical and proteomic analysis of a potential anticancer agent: Palladium(II) Saccharinate complex of terpyridine acting through double strand break formation. Journal of proteome research, 13(11): p. 5240-9.
  • Acilan, C. and W.S. Saunders, 2008A tale of too many centrosomes. Cell, 134(4): p. 572-5.
  • Acilan, C., D.M. Potter, and W.S. Saunders, 2007DNA repair pathways involved in anaphase bridge formation. Genes, Chromosomes & Cancer, 46(6): p. 522-31.