Prof. Dr. Zeybel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İç Hastalıkları Uzmanlığı sonrasında Gastroenteroloji yan dal uzmanlığını Türkiye’de tamamladı. Yan Dal uzmanlığının son senesinde Newcastle Üniversitesi’nde karaciğer fibrozisi ve yıldızsı hücrelerinin epigenetik kontrolü üzerine çalışmaya başladı. Araştırma kariyerine Newcastle Üniversitesinde karaciğer hastalıkları üzerine araştırma yüksek lisansı ve doktora yaparak devam etti. Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından verilen Sheila Sherlock klinisyen bilim insanı fellowu olarak epigenetik ve karaciğer hastalığı üzerine çalışmalarına devam etti. Araştırma konuları arasında alkol-dışı yağlı karaciğer hastalığı, karaciğer fibrozisi, hepatoselüler karsinom ve bu hastalıklarda epigenetik mekanizmalar ve tedaviler yer almaktadır. Dr Zeybel’in araştırmaları TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu Marie Curie Araştırma Programı, Bilim Akademisi ve Avrupa Karaciğer Hastalıkları Derneği tarafından desteklenmektedir.

Öne Çıkan Yayınları:

A Proof-of-Concept for Epigenetic Therapy of Tissue Fibrosis: Inhibition of Liver Fibrosis Progression by 3-Deazaneplanocin A. Zeybel M, Luli S, Sabater L, Hardy T, Oakley F, Leslie J, Page A, Moran Salvador E, Sharkey V, Tsukamoto H, Chu DCK, Singh US, Ponzoni M, Perri P, Di Paolo D, Mendivil EJ, Mann J, Mann DA. Mol Ther. 2017 Jan 4;25(1):218-231.

Plasma DNA methylation: a potential biomarker for stratification of liver fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease. Hardy T, Zeybel M, Day CP, Dipper C, Masson S, McPherson S, Henderson E, Tiniakos D, White S, French J, Mann DA, Anstee QM, Mann J.Gut. 2017 Jul;66(7):1321-1328.

Differential DNA methylation of genes involved in fibrosis progression in non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease. Zeybel M, Hardy T, Robinson SM, Fox C, Anstee QM, Ness T, Masson S, Mathers JC, French J, White S, Mann J. Clinical Epigenetics. 2015,14;7(1):25.

Epigenetic modifications as new targets for liver disease therapies. Zeybel M, Mann DA, Mann J. Journal of Hepatology. 2013,59(6):1349-53.

Multigenerational epigenetic adaptation of the hepatic wound-healing response. Zeybel M, Hardy T, Wong YK, Mathers JC, Fox CR, Gackowska A, Oakley F, Burt AD, Wilson CL, Anstee QM, Barter MJ, Masson S, Elsharkawy AM, Mann DA, Mann J. Nature Medicine. 2012 Sep;18(9):1369-77.