Robin Palvadeau Rennes1 Üniversitesi (Fransa) biyoloji ve fizyoloji programından mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini biyoinformatik alanında yapmıştır. Eğitimi Yeni Nesil Dizileme tekniklerinin -omics verisinin biyoinformatik analizi, programlama ve biyoistatistik üzerine olan araştırmacı bitirme projesini Montreal’de (Kanada) Gertraud Burger’in yanında yeni dizilenmiş bir tür olan Diplonema papillatumun genom anotasyonu üzerine yapmıştır. Mezuniyetinden sonra dünya çapında adı bilinen ve varyant tanımlama ve anotasyon yazılımları geliştiren Interactive Biosoftware (Sophia Genetics) firmasında çalışmıştır. Ekim 2018’de KUTTAM-NDAL’da biyoinformatikten sorumlu araştırmacı olarak göreve başlayan Robin, nörodejeneratif süreçlere neden olan genetik faktörleri tanımlamak için kullanılan in silico stratejileri geliştirmektedir. Diğer bir sorumluluğu ise, NDAL’da yeni çalışılmaya başlanan Charcot-Marie-Tooth hastalığı ve diğer periferik nöropatilerin tanımlanmasında kullanılan yöntemleri laboratuvarda kurmak ve bu hastalıkların genetik analizini yapmaktır.