Dr. Ezgi Yağmur Kala Kalkan, lisans eğitimini 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Genetik ve Biyomühendislik alanında tamamlamıştır. Lisans sonrası, Koç Üniversitesi’nde Hücresel ve Moleküler Tıp alanında bütünleşik doktora programına katılmış ve 2024 yılında doktora derecesini almıştır. Çalışmalarına Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp ve Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak devam etmektedir. Dr. Kala Kalkan’ın araştırma alanı beyin kanserinde ilaç direnci ve epigenetik mekanizmalar üzerinedir. CRISPR/Cas9 gen editleme teknolojisini kullanarak, beyin kanseri tedavisi konusundaki anlayışımızı derinleştirmeye ve daha etkili tedavi stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalarını Beyin Kanseri Araştırma ve Terapi Laboratuvarında yürütmektedir.