KUTTAM Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz için disiplinler arası bir araştırma platformu sunmaktadır. Halihazırda 48’den fazla Araştırmacı, 49’dan fazla araştırma projesini KUTTAM Laboratuvarlarında yürütmektedir.

Proje Adı Fon Sağlayan Kuruluş
 ARAYÜZEY ANİZOTROPİSİNİN ÇOK FAZLI PERİYODİK YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TÜBİTAK ARDEB 1001
 Blastokist İmplantasyonunu Kolaylaştırmaya Yönelik İn-Vitro Modellerde Polimerik Taşıyıcıların Kullanımı TÜBİTAK ARDEB 1001
 Büyüme Faktörlerinin Bağlı Olduğu Biyoaktif Biyomalzemelerde Damarların İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001
 CRISPR/Cas 9 Genom Düzenleme Teknolojisi Kullanılarak Fare Modelinde Implantasyon Sürecini Kontrol Eden Genlerin Ortaya Çıkarılması TÜBİTAK ARDEB 1001
 Çocuk ve Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar Cerrahisi Biyomekanik Planlama ve Yama Kondüit Tasarım TÜBİTAK ARDEB 1001
 E.coli ST131 Enfeksiyonlarının Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım :Nano Taşıyıcı ile Hedefe Yönlendirilmiş Antimikrobiyal Ajanlar TÜBİTAK ARDEB 1001
 EMBO Installation Grant Proj No 3622 TÜBİTAK ARDEB 1001
 Enzimlerin Seçici Konjugasyonu İle Oluşturulan Katalitik Biyomalzeme Üretimi TÜBİTAK ARDEB 1001
 Foto-Duyarlı ve Enzimatik Olarak Parçalanabilir Jellerde Damarlaşmanın İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001
 İşlemsel Yetilerden Metrik Etkileşimlere : Hayvan Zihninde Zaman, Uzam Ve Sayı TÜBİTAK ARDEB 1001
 Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun Şeffaflaştırma ve Floresan Mikroskopisi ile 3 Boyutlu Değerlendirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001
 Kuplajlanmış Dikey Nanotel Dizilerinin Frekans Spektrum Ölçümlerinin Kullanılmasıyla Nano Ölçeğinde Mekanik Kuplajın Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1003
 Kümelenmemiş Protokaderinlerin Memeli Hücrelerdeki Rolünün Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1003
 Metalik ve Organik Sistemlerle Düzensiz Ötektik Büyüme Dinamiklerinin İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 3501
 Milk Contamination Sensor Based On Optical Fiber Cavity Ring Down Spectroscopy TÜBİTAK ARDEB 3501
 MOTOR KONTROL ÜNİTESİ TARAFINDAN MOTOR HASARININ HESAPLANMASI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN KONTROLÜ ASTRAZENECA UK LTD
 Multiple Skleroz Hastalığında Perisitlerin Rolünün Hastalık Alt Tiplerinde Araştırılarak Klinik Tarama Sistemi Geliştirilmesi COST 2515
 Multiple Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü EC – FP7
 Palladyum İçeren Polimer Mikroküre Mikrorezonatürleri Kullanan Hidrojen Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi EC – FP7
 Pankreas Duktal Adenokarsinomunda Sirküle Eden Kanser Kök Hücrelerini Saptayarak Erken Evrede Tanı Koydurucu Biyobelirteç Geliştirme Çalışmaları EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION
 Pankreatik Adacık Hücrelerinin İmplantasyonu İçin Biyolojik Arayüzeylerde Özgün Nanomühendislik Yaklaşımı İle İmmünolojik Bariyeri Aşmak EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION
 SENTROZOM VE PRIMER SILYUM FONKSİYONLARINDA DENETLEYİCİ GÖREV YAPAN SENTRIYOLAR SATELIT YAPILARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU EC-H2020 EUROPEAN COMMISSION
 Trail ile Uyarılmış Gliyoblastom Multiform (Gbm) Terapisi için biyoyapışkan Creka-Peg-Kitosan Nanoparçacıkların Tasarımı EMBO
 Zaman Algısının Sinirsel Tabanı : Nöro-Hesaplamalı Yeni Bir Modelin Optogenetik Uygulamalar İle Davranışsal ve Elektrofizyolojik Olarak Araştırılması EMBO INSTALLATION GRANT
AĞIR TİCARİ ARAÇLARDA EGZOZ EMİSYON EMBO INSTALLATION GRANT
Ağır Ticari Araçlarda Yeni Nesil Gürbüz EMBO INSTALLATION GRANT
Cell surface interact with cell division FORD-OTOSAN
CentSatRegFunc FORD-OTOSAN
Discovery and use of novel epigenic chem INVENTRAM
Dissecting the role of centriolar İkili İşbirliği
Dizel Hidrodesülfürizasyon Proseslerinin İkili İşbirliği
EMBO Installation Grant Proj. No:2543-2 KUANTAG NANOTEKNOLOJILER GEL. VE ÜR
EMBO Installation Grant, Project No:2330 NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
EMBO Installation Grant,Project No: 2543 NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
KÜTEM İşbirliği Protokolü 2 NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
MIRAGE NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP
NanoHybrids TÜBİTAK ARDEB 1001
Sponsored Research and Development Agree TÜBİTAK ARDEB 1001
TARABIOS TÜBİTAK ARDEB 1001
Ultra Kompakt Sensor Gelistirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1003
Understanding the molecular mechanism of TÜBİTAK ARDEB 1003
Vascular Growth TÜPRAŞ
WEAR3D TÜPRAŞ
Translational assessment of EchionocoCCus granulosus Elicited – HOst Mediated fibrogenic and immunogenic respOnses Koç Üniversitesi
Parkinson Hastalığı’nda Mitokondri İlişkin Nörodejenerasyonda Kronik Stresin Rolü Koç Üniversitesi
Novel Bioengineering Model of Renshaw Cells to Mimic Neurodegeneration in vitro Koç Üniversitesi
The Role of Pericytes in Neurological Diseases Koç Üniversitesi
Validation of the Motor Unit Number Estimation (MUNE) in Healthy and ALS Rats NDAL+A55:B102A45:B1A63:B102
Türkiye’deki Primer Siliyer Diskinezi (PSD) hastaları için tanı metotlarının gelistirilmesi ve uygun gen panellerinin oluşturulması TÜBİTAK ARDEB 1001
Havayolu Kapanması ve Yeniden Açılmasının Sayısal Modellenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001
Kısa zincirli yağ asitlerinin (Bütirat) akciğer epitel hücrelerinde oksidatif strese bağlı ortaya çıkan permabilite değişikliği, hücre canlılığı ve inflamatuar değişikliklere etkisi TÜBİTAK 2209-A