The Biomechanics Laboratory of the KUTTAM is an advanced mechanical testing center that provides applied, basic and clinical researchers with personalized assistance, training, and support on all aspects of mechanical testing and characterization of their materials. Our main objectives are: (i) to provide KUTTAM researchers and external parties with knowledge to lead a detailed investigation on the mechanical strength and failure modes of biomaterials, (ii) to provide KUTTAM researchers and external parties with consultation on which characterization experiments to be performed, such as a wide range of dynamic and quasi-static test methods using minimal steps within a simple matrix structure.

INFORMATION GUIDE

The Biomechanics Laboratory of the KUTTAM is located within the shared-use facility in the KUTTAM space of SNA Building at Koç University Rumelifeneri Campus. The Center is available to researchers only by appointment. All users must be trained before they are allowed to use the equipment. Training and assistance in the use of the instruments and associated technical procedures is provided by appointment and in scheduled in-service training sessions. Equipment in the state-of-the-art facility includes:

INSTRON PREMIUM E10000LT (BIAXIAL) ELECTRO DYNAMIC FATIGUE TESTING SYSTEM CONFIGURATION

– Instron Premium ElectroPuls E10000LT testing system,

– ±10000N, ±100 Nm dynamic load cell

– 10kN / 100Nm mechanical wedge action grips

– 5 set jaw faces to cover 12.6mm. flat and 3 – 18mm. round specimens,

– Instron 8800MT Controller

– Instron WaveMatrix 2 dynamic testing software

– Instron WaveMatrix 2 calculations Module

– Instron BlueHill Universal static testing software

– High Performance Computer

– System installation, commissioning and training

– Loadcell calibration

KUTTAM’ın Biyomekanik Laboratuvarı, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’ndeki SNA Binası’nın KUTTAM alanında ortak kullanım tesisinde yer almaktadır. Merkez, araştırmacılara yalnızca randevu ile açıktır. Tüm kullanıcıların ekipmanları kullanmalarına izin verilmeden önce eğitilmeleri gerekmektedir. Aletlerin ve ilgili teknik prosedürlerin kullanımıyla ilgili eğitim ve yardım, randevu ve programlanmış hizmet içi eğitim oturumlarıyla sağlanmaktadır. Son teknoloji olan tesisteki ekipmanlar arasında şunlar bulunmaktadır:

INSTRON PREMIUM E10000LT (ÇİFT EKSENLİ) ELEKTRO DİNAMİK TEST SİSTEMİ KONFİGÜRASYONU

– Instron Premium ElectroPuls E10000LT test sistemi,

– ±10000N, ±100 Nm dinamik yük hücresi,

– 10kN / 100Nm mekanik kama hareketli saplar,

– 12.6mm. düz ve 3 – 18mm. yuvarlak örnekleri kaplamak için 5 set jaw yüzleri

– Instron 8800MT kontrolör,

– Instron WaveMatrix 2 dinamik test yazılımı,

– Instron WaveMatrix 2 hesaplama modülü,

– Instron BlueHill Universal statik test yazılımı,

– Yüksek Performanslı Bilgisayar,

– Sistem kurulumu, hizmete sokma ve eğitimi,

– Yük hücresi kalibrasyonu