Topkapı Kampüsü’nde yer alan Klinik Araştırma Ünitesi şu an Faz 2,3,4 çalışmaları bünyesinde yürütmektedir.

Türkiye’nin ilk yüksek riskli ilaç araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi’nin kendine ait kalite ve denetim sistemi, 7 adet tek kişilik gönüllü odası, laboratuvar / ilaç hazırlama alanı, eczane, dinlenme ve yemek alanları, personel odaları ve arşivi bulunmaktadır.

Klinik Araştırma Birimi ( Clinical Trial Unit – CTU), klinik araştırmaların tasarlanmasından etkili ve zamanında tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlamaktadır. Birim, etik kurul tarafından yasal düzenlemelere uygun olarak onaylanmış hem ilaç hem de biyomedikal ekipman alanındaki çok merkezli randomize kontrollü çalışmaların yönetimi için tasarlanmıştır. CTU ekibi, klinik araştırmaların her aşamasında yardım sağlar: çalışma tasarımı, istatistiksel hesaplamalar, protokol yazımı, hasta alımı, veri toplama, veri yönetimi, izleme, sözleşmeli araştırma kuruluşlarından saha koordinatörlerine yardımcı olma ve arşivleme.

Ekip üyeleri klinik çalışmaların koordinasyonu konusunda uzmanlığa sahiptir ve çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici gerekliliklere, Good Clinical Practice Guidelines (GCP), International Conference on Harmonization (ICH) ve Declaration of Helsinki’ye uymasını sağlar.

Akademik bir birim olarak, modern standartlara uygun fiziksel altyapının ötesinde araştırmacılara her türlü uzmanlık, danışmanlık ve destek sağlar. CTU, ulusal ve uluslararası düzeydeki farklı disiplinlerden araştırmacılarla en kaliteli klinik araştırmayı sağlayacak uzmanlar ağı oluşturmayı amaçlamaktadır.