Üniversitemiz mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilke ve kurallar doğrultusunda planlanması ve yürütülebilmesi temel amacımızdır. Bu nedenle Üniversitemiz etik kurul üyelerimizin ve araştırmacılarımızın etik ilke ve kurallar konusunda standart bir eğitim alabilmeleri amacı ile “CITI Collaborative Institutional Training Initiative” programına kaydolmuştur.