KUTTAM’ın temel araştırma gruplarından biri olan Kognisyon ve Hareket Analizi Laboratuvarı, insan bilişsel sistem ve hareket kabiliyetlerini ayrıntılı ve verimli bir şekilde nitelendirilebilecek teknoloji ve yaklaşımları kullanarak, farklı hasta gruplarında etkilendiği bilinen bu işlevlerin tanımlanabilmesi, incelenebilmesi, izlenebilmesi ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, merkezimizde geliştirilen kullanıcı dostu test ve üstün analitik yöntemler ile dikkat, bellek, karar verme, öğrenme ve algı gibi kognisyonun temel bileşenlerinin sağlığı sayısal bir şekilde nitelendirilip, beyin uyarım (transkraniyal direkt akım uyarımı, transkraniyal manyetik uyarım) ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan nörogörüntüleme araçlarının da kullanımı ile bireyler/hasta grupları arasında gözlenebilecek farklılıkların sinirsel kaynakları tespit edilebilmektedir. Kognisyon çıktılarına ek olarak, Hareket Analizi laboratuvarında, elektromiyografi (EMG), üç boyutlu hareket analiz sistemi ve biyomedikal sensörler aracılığı ile vücut postür, yürüyüş, duruş, denge ve hareket parametreleri yüksek verimlilik ile niceliksel biçimde değerlendirebilmekte ve hastalara iletilebilecek çıktılar oluşturabilmektedir. Bu teknolojik olarak gelişmiş kurulum, sadece fiziksel rehabilitasyon çalışmaları için değil, aynı zamanda pediatrik ve erişkin popülasyonlarda merkezi sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi bozukluklarının her çeşidi için hareket analizinin incelenmesine olanak tanımaktadır.

Hale Yapıcı Eser, MD Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (850) 250-8-250
E-posta: hyapici@ku.edu.tr
Atay Vural, MD. Sorumlu Akademisyen Tel: +90 (850) 250 8 250
E-posta: atayvural@ku.edu.tr

Araştırma, Klinik Hizmet ve Performans Değerlendirmede En Kapsamlı Çözüm

Tıp ve spor profesyonellerinin yanı sıra ilgili alanda çalışan araştırmacılar, günlük çalışmalarına daha fazla kanıta dayalı analiz teknolojisi eklemek çabasındadırlar. Bu noktada KUTTAM sizlere bu alandaki en yüksek teknolojiyi sunmaktadır. Noraxon’un myoMETRICS ™ Taşınabilir Lab’ı, yüksek kaliteli biyomekanik veri elde etme, işleme ve analiz imkanı sağlayan dünyanın ilk biyomekanik araştırma laboratuvarıdır. İnsan hareketini her yerde ve her zaman izleme ve analiz edebilirsiniz. Noraxon teknolojisini kullanan alanlar şu şekilde özetlenebilir;

 • Biyomekanik
 • Ergonomi
 • Ar-Ge
 • Nöroloji
 • Ortopedi

 • Omurga Sağlığı Merkezleri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Sahne Sanatları
 • Tıbbı Fizyoloji

 • Ürün geliştirme
 • Atletik eğitim / antrenörlük
 • Spor Biyomekaniği
 • Spor Tıbbı