Dr. Arzu Baygül Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik bölümünde öğretim görevlisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Klinik Araştırma Tasarımı ve İstatistik Analizi konularında çalışmaları devam etmektedir.