Özgür Albayrak

Dr. Özgür Albayrak lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı‘ndan, ve Doktora derecesini de Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programı’ndan almıştır. Yüksek Lisans araştırmalarını immünoloji, hematolojik maliniteler ve akım sitometri uygulamaları üzerine yürüttükten sonra doktora çalışmalarını otoimmün hastalıklarda regülatör T hücrelerinin ve TH17 hücrelerinin fonksiyonları, enfeksiyon immünolojisi ve antibiyotik direnci çalışmaları üzerine yürütmüştür.