Dr. S. Can Özcan lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde tamamlayarak Veteriner Hekim ünvanı almıştır. Doktora çalışmalarını Uludağ Üniversitesi’nde biyokimya ve kanser hücre metabolizması alanında tamamlamıştır. Dr. Özcan’ın doktora çalışmaları pankreatik duktal hücrelerin onkojenik transformasyonunda PFKFB enzimlerinin rolü üzerinedir. TÜBİTAK, AB Marie Curie, Kentucky Lung Cancer Research Program ve NIH tarafından desteklenmiş pek çok projede araştırmacı olarak çalışmıştır. TUBITAK 2214 programı bursiyeri olarak 1 yıl Dr. Jason Chesney’nin laboratuvarında araştırmalar gerçekleştirmiştir. Dr. Özcan’ın doktora sonrası çalışmalarının amaçları Nek2A’nın sentrozom biyolojisi ve hücre bölünme bozukluklarına etkilerinin araştırılması ve kanser hücrelerinde Nek2A’nın hücre siklusuna spesifik interaktomunun tanımlanmasıdır.

Öne Çıkan Yayınları

Ozcan, S. C., Sarioglu, A., Altunok, T. H., Akkoc, A., Guzel, S., Guler, S., … & Clem, A. L. (2020). PFKFB2 regulates glycolysis and proliferation in pancreatic cancer cells. Molecular and Cellular Biochemistry.

Yalcin, A., Solakoglu, T. H., Ozcan, S. C., Guzel, S., Peker, S., Celikler, S., … & Chesney, J. A. (2017). 6-phosphofructo-2-kinase/fructose 2, 6-bisphosphatase-3 is required for transforming growth factor β1-enhanced invasion of Panc1 cells in vitro. Biochemical and Biophysical Research Communications, 484(3), 687-693.

Yalcin, A., Clem, B. F., Imbert-Fernandez, Y., Ozcan, S. C., Peker, S., O’neal, J., … & Chesney, J. (2014). 6-Phosphofructo-2-kinase (PFKFB3) promotes cell cycle progression and suppresses apoptosis via Cdk1-mediated phosphorylation of p27. Cell Death & Disease, 5(7), e1337-e1337.