Alişan Kayabölen

Dr. Alişan Kayabölen lisans eğitimini 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını yine ODTÜ’de Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde yapmış olup “kök hücre ve hidrojeller kullanarak damarlı yağ doku mühendisliği” üzerine çalışmıştır. Doktorasını ise Koç Üniversitesi – Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümü’nde, Dr. Tuğba Bağcı-Önder’in danışmanlığında “beyin tümörlerinde IDH mutasyonunun etkisi ve IDH-mutant tümörlerin epigenetik tedavi yaklaşımlarına cevabı” üzerine yapmıştır. Aynı zamanda, CRISPR-temelli gen susturma kütüphaneleri ve gen aktivasyon/baskılama sistemleri geliştirerek, bu sistemlerle dirençli beyin tümörü hücrelerinde ilaç hassasiyetini arttırma amaçlı projelerde çalışmıştır. Dr. Kayabölen, lisans ve yüksek öğrenimi boyunca TÜBİTAK BİDEB tarafından doğrudan bursiyer olarak desteklenmiştir. 2020 yılından itibaren Koç Üniversitesi – KUTTAM bünyesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

 

Yayınları:

  • Ozyerli-Goknar E, Sur-Erdem I, Seker F, Cingöz A, Kayabolen A, Kahya Z, Uyulur F, Gezen M, Erman B, Gonen M, Oppermann U, Bagci-Onder T. “The fungal metabolite chaetocin is a sensitizer for pro-apoptotic therapies in glioblastoma”. Cell Death Dis., 10 (12), 894. Nov 26, 2019.
  • Kaya-Aksoy E, Cingoz A, Senbabaoglu F, Seker F, Sur-Erdem I, Kayabolen A, Lokumcu T, Sahin GN, Karahuseyinoglu S, Bagci-Onder T. “The pro-apoptotic Bcl-2 family member Harakiri (HRK) induces cell death in glioblastoma multiforme”. Cell Death Discovery (2019) 5:64.
  • Kayabolen A, Keskin D, Aykan A, Karslıoglu Y, Zor F, Tezcaner A. “Native extracellular matrix/fibroin hydrogels for adipose tissue engineering with enhanced vascularization.” Biomedical Materials 2017; 12(3), 035007.
  • Yaprakci V, Erdemli O, Kayabolen A, Tezcaner A, Bozkurt F, Keskin D. “In vitro/In vivo comparison of cefuroxime release from polycaprolactone (PCL)/Calcium sulfate (CaS) implants for osteomyelitis treatment. Biotechnol Appl Biochem. 2013 Nov-Dec;60(6):603-16.